Comunicar la ciència mèdica a Mallorca entre 1560 i 1760

La tesi doctoral de Maria Jesús Sampietro ha explorat l’ambient sanitari mallorquí dels segles XVI-XVIII a partir de l’estudi del consum de llibres i l’ha relacionat amb una pràctica nova: l’ús dels medicaments chymicos 

La tesi doctoral de Maria Jesús Sampietro Solanes, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha estudiat la comunicació científica mèdica a Mallorca entre 1560 i 1760 a partir de l’estudi diacrònic de 52 biblioteques de metges, apotecaris i cirurgians. La investigadora també ha estudiat la pràctica terapèutica a partir de l’ús d’un tipus de medicaments nous a l’època, obtinguts per mètodes anomenats chymicos. Amb l’estudi d’aquest material inèdit, la investigadora ha pogut estudiar la comunicació que es va establir entre metges i apotecaris. La tesi l’ha dirigida el doctor Francesc Bujosa, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

La investigació analitza els llibres i els productes en ús majoritàriament durant el segle llarg que els contemporanis denominaren République des Lettres, i que va constituir una suma de pràctiques culturals estesa a Europa que ajuden a comprendre com era la ciència practicada aleshores i quin paper hi feia el llibre científic.

Fruit de la recerca, s’ha construït un repertori bibliogràfic d’autors i obres, que es caracteritza per un grau molt alt de cosmopolitisme de les ciutats d’edició dels llibres. A més, s’ha fet un seguiment de l’ús dels medicaments chymicos, que s’ha relacionat amb la presència comuna de certes obres a les biblioteques de determinats metges i apotecaris.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La comunicación científico-médica en Mallorca (1560-1760). Bibliotecas de médicos, boticarios y cirujanos e introducción de medicamentos chymicos.
  • Autor: Maria Jesús Sampietro Solanes
  • Programa de doctorat: Història
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Director: Francesc Bujosa Homar 

Data de publicació: 13/04/2016