Composts bioactius de la canyella i el clau per contrarestar el desenvolupament d'obesitat

La tesi doctoral d'Alberto Ángel Martín ha caracteritzat els mecanismes moleculars que expliquen els efectes del cinamaldehid i l'eugenol en el control de l'adipositat 

L'obesitat i la diabetis mellitus afecten més d'un terç de la població mundial actual. Si la tendència continua, l'any 2030 s'estima que el 38 per cent de la població adulta mundial tindrà sobrepès i un altre 20 per cent tindrà obesitat. En un intent de millorar els resultats dels tractaments de l'obesitat i les malalties associades hi ha una tendència emergent en la recerca científica que cerca noves molècules que puguin usar-se com a biomolècules funcionals per al control de l'obesitat i les seves comorbilitats.

La tesi doctoral d'Alberto Ángel Martín ha seleccionat dos composts potencialment bioactius, el cinamaldehid i l'eugenol, procedents de la canyella i del clau d'olor, dues espècies que s'han utilitzat tradicionalment en la indústria alimentària i que posseeixen propietats antioxidants, antiinflamatòries i/o antidiabètiques descrites àmpliament. El cinamaldehid (CNA), és el compost majoritari de la canyella, i l'eugenol (EU) és el compost majoritari del clau d'olor.

Alberto Ángel Martín ha desenvolupat la tesi doctoral al Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears, pertanyent al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBERobn). Ha estat beneficiari d'una comissió d'estudis de la Facultat de Salut, Escola de Nutrició i Dietètica de la Universitat Industrial de Santander (Colòmbia) i una beca de la Fundació Carolina-Espanya. La tesi forma part del projecte de recerca INTERBIOBES (AGL2015-67019-P, Agència Estatal de Recerca, MINECO/FEDER, EU), que duu a terme el grup de recerca en Nutrigenòmica i Obesitat, que dirigeix el doctor Andreu Palou.

A la tesi s'ha estudiat l'efecte in vitro i in vivo del cinamaldehid (CNA) i l'eugenol (EU), de forma individual i de forma conjunta (EU+CNA), per caracteritzar els mecanismes moleculars dels seus efectes en el control de l'adipositat, i un possible efecte sinèrgic d'aquests dos composts. 

El primer objectiu ha estat caracteritzar in vitro l'efecte de l'eugenol, el cinamaldehid i la seva combinació en l'expressió de gens clau implicats en el metabolisme lipídic de l'adipòcit madur i durant l'adipogènesi. Els resultats indiquen que els composts bioactius eugenol, cinamaldehid i una combinació de tots dos afecten l'expressió de gens clau implicats en el metabolisme lipídic en adipòcits madurs, però no afecten el procés de diferenciació o adipogènesi.

El segon objectiu ha estat estudiar en rates Wistar mascle adultes la capacitat de l'eugenol (EU) i el cinamaldehid (CNA) i un tractament combinat de tots dos (EU+CNA) per contrarestar el desenvolupament d'obesitat amb una dieta obesogènica. Per això, s'ha estudiat in vivo l'efecte de l'administració oral d'EU, CNA i EU+CNA en rates alimentades amb una dieta obesogènica rica en greixos i sucres simples. Com a novetat, els resultats d'aquesta tesi destaquen que l'administració d'aquestes biomolècules pot prevenir, almenys en part, l'increment en el pes corporal en animals alimentats amb una dieta obesogènica. Així, aquests composts emergeixen com a possibles complements en el control de l'obesitat i les alteracions associades.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Estudio del cinamaldehído y el eugenol como compuestos potencialmente bioactivos en el control de la obesidad y alteraciones asociadas
  • Autor: Alberto Ángel Martín
  • Programa de doctorat: Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
  • Directors: Andreu Palou Oliver i Joana Sánchez Roig

Data de publicació: 01/08/2018