"Comentarios a la Ley de ordenación y uso del suelo de las Illes Balears"

L’obra codirigida pel doctor Avel·lí Blasco estudia la Llei del sòl de les Illes Balears  

El doctor Avel·lí Blasco, catedràtic de Dret Administratiu de la UIB, dirigeix, juntament amb el senyor Jaume Munar, cap del servei jurídic d’Urbanisme del Consell Insular de Mallorca, el llibre Comentarios a la Ley de ordenación y uso del suelo de las Illes Balears, publicat recentment per l’editorial Tirant lo Blanch.  

L’obra realitza un estudi en profunditat de la nova Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, norma de referència en l’àmbit urbanístic de la comunitat autònoma. En el llibre, un conjunt de professors de la UIB i de professionals especialistes en el tema efectuen una anàlisi sistemàtica i en detall dels diferents continguts de la llei i dels principis estructurals que inspiren la nova regulació, en concordança amb la resta de la normativa d’ordenació territorial i de la legislació sectorial amb més incidència en l’ús del sòl. També s’hi analitza en l’obra el primer desenvolupament reglamentari de la llei esmentada: el Reglament General de la Llei dictat pel Consell de Mallorca.

A més dels directors, els autors de l’obra són Felio Bauzá Martorell, advocat i professor associat de la UIB; Ángel Custodio Navarro Sánchez, secretari habilitat nacional del Consell Insular de Formentera i professor associat de la UIB; Aina Salom Parets, professora contractada doctora de Dret Administratiu de la UIB; Joana Socias Camacho, professora titular de Dret Administratiu de la UIB; Fernando Socias Fuster, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; Bartomeu Trias Prats, professor contractat doctor de Dret Administratiu de la UIB; i Bartomeu Tugores Truyol, cap de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Andratx i professor associat de la UIB. 

Data de publicació: 27/05/2015