Comença a rodar la vuitena edició del programa d'estímul matemàtic ESTALMAT-Illes Balears

La professora Anabel Forte impartirà una conferència divulgativa per inaugurar el curs del programa d'estímul del talent matemàtic que organitzen la UIB i SBM-Xeix, amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri de Ciència i Innovació i la Conselleria d'Educació i Universitats 

Dia: dissabte, 30 de setembre
Hora: 10 hores
Lloc: sala d’actes, edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari, Palma 

La vuitena edició d'ESTALMAT-Illes Balears comença a rodar el dissabte, 30 de setembre, amb la inauguració i la presentació dels participants que durant els pròxims dos anys prendran part en aquesta iniciativa per a la detecció precoç i l’estímul del talent matemàtic entre alumnes dels primers cursos d’ensenyament secundari.

A la inauguració hi intervindran la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, doctora Yolanda González; el director general d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors del Govern de les Illes Balears, doctor Antonio Alcover; i el coordinador del programa ESTALMAT-Illes Balears, doctor Sebastià Massanet. 

A l’acte participaran els 30 alumnes del programa: 15 de nous i 15 que en faran el segon curs i les seves famílies. També hi assistiran els participants veterans, nins i nines que ja han completat els dos anys oficials del programa però que hi continuen actius i  que reben sessions mensuals d'estímul del talent matemàtic.

Conferència divulgativa

La doctora Anabel Forte, professora del Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València i divulgadora de les ciències matemàtiques, hi impartirà la conferència inaugural, amb el títol «Matemáticas ¿exactas?».

ESTALMAT

ESTALMAT és un projecte de detecció i estímul del talent matemàtic en nins i nines d’entre 11 i 13 anys (segons la data de naixement). Aquest projecte, coordinat per la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals d’Espanya, està consolidat a tot l’Estat i a les Illes Balears l’organitzen la Universitat de les Illes Balears i la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, cofinançat per la Conselleria d’Educació i Universitats i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació.

Durant el curs 2023-24 participen a ESTALMAT 15 alumnes nous que varen ser seleccionats el passat mes de juliol; 15 de segon curs i 30 participants veterans. Els nins i nines que entren al projecte ESTALMAT reben formació i atenció especialitzada durant dos cursos acadèmics. Cada curs comença amb un campament matemàtic de cap de setmana i, posteriorment, es desenvolupa en unes 20 sessions d’octubre a maig que se celebren els dissabtes al matí. A banda d’això, hi ha activitats complementàries (cerimònies d’obertura i tancament, sortides educatives i lúdiques, etc.).

Les activitats del programa ESTALMAT acostumen a tractar temes que no formen part del currículum obligatori de secundària a través de metodologies innovadores i engrescadores per als alumnes. Fan servir una metodologia d’aprenentatge actiu i lúdic on els nins i nines són els protagonistes, i entrenen la capacitat de raonament i de resolució de problemes.

Amb la col·laboració de:

FECYT

logo GOIB Educació

Data de l'esdeveniment: 30/09/2023

Data de publicació: 27/09/2023