Com la dieta mediterrània ajuda els pacients amb síndrome metabòlica

La tesi doctoral de Margalida Monserrat Mesquida estudia l’estrès oxidatiu i l’estat proinflamatori de persones amb malaltia del fetge gras no alcohòlic 

La síndrome metabòlica (SMet) engloba un conjunt de factors de risc cardiovascular que inclouen obesitat, resistència a la insulina, nivells alts de triglicèrids, nivells baixos de colesterol unit a lipoproteïnes d'alta densitat i hipertensió. La prevalença de la SMet, juntament amb l'obesitat i el sobrepès, s'han vist incrementades els darrers anys, a causa de l'alt grau de sedentarisme i la ingesta de dietes hipercalòriques de la població en general.

Una de les malalties fortament relacionades amb el sobrepès, l’obesitat i la resistència a la insulina és la del fetge gras no alcohòlic (MFGNA). Es tracta de la malaltia hepàtica crònica més comuna a les societats occidentals. Es caracteritza per l'acumulació excessiva de lípids, especialment de triglicèrids als hepatòcits del parènquima hepàtic.

Estrès oxidatiu i procés inflamatori

L'estrès oxidatiu és un factor important involucrat amb la MFGNA, la SMet i l'obesitat, i deriva d'un desequilibri entre els agents prooxidants i els antioxidants. El procés inflamatori és una resposta fisiològica que permet recuperar les condicions normals a l'organisme, eliminant o inhibint l'agent causant d'una infecció i/o dany cel·lular, restaurant la funcionalitat del teixit o òrgan afectat.

En aquest context, la tesi doctoral de Margalida Monserrat Mesquida, defensada a la Universitat de les Illes Balears, posa de manifest l’estat prooxidant i proinflamatori en pacients amb síndrome metabòlica i malaltia del fetge gras no alcohòlic.

Els resultats

La investigació mostra que pacients amb sobrepès, obesitat i síndrome metabòlica presenten un estat prooxidant i proinflamatori més elevat respecte a pacients amb normopès i sense SMet.

S’ha observat el mateix patró en pacients amb malaltia del fetge gras no alcohòlic quan es comparen amb pacients sense patologia. En aquest sentit, a mesura que s’incrementa el grau d’acumulació de lípids al fetge, més incrementa el nivell d’estrès oxidatiu i l’estat proinflamatori.

La dieta mediterrània

La tesi de Margalida Monserrat Mesquida ha avaluat els efectes d’una intervenció nutricional basada en la dieta mediterrània (MedDiet) sobre els marcadors d’inflamació i estrès oxidatiu dels pacients.

L’estudi destaca que la dieta mediterrània està adreçada a la prevenció i reversió de les comorbiditats associades a l’obesitat i el sobrepès, els quals es consideren «els problemes de salut pública més grans de tot el món», segons la tesi.

D’aquesta manera, els resultats mostren que la intervenció nutricional basada en la dieta mediterrània hipocalòrica millora els indicadors de l’estat prooxidant i proinflamatori tant als pacients amb síndrome metabòlica com amb malaltia del fetge gras no alcohòlic.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Autora: Margalida Monserrat Mesquida
  • Títol: Marcadores de inflamación y estrés oxidativo en la prevención y reversión de la obesidad y sus comorbilidades asociadas
  • Directors: Dr. Josep Antoni Tur Marí i Dr. Antonio Sureda Gomila
  • Programa de Doctorat en Nutrició i Ciències del Aliments 

Data de l'esdeveniment: 07/09/2022

Data de publicació: 07/09/2022