Com condiciona l'obesitat la severitat de la COVID-19?

El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB, dirigit pel doctor Andreu Palou, participa en un estudi del CIBEROBN que ha descobert el mecanisme pel qual l'obesitat actua com un factor de risc important de COVID-19 i condiciona la severitat d’aquesta malaltia 

La connexió entre obesitat i risc de contagi de COVID-19 és una evidència científica provada des del començament de la pandèmia, però els mecanismes implicats en aquesta dualitat són poc coneguts, encara que el teixit adipós ha estat proposat com un actor rellevant en aquesta associació.

Ara, investigadors del CIBEROBN avancen de manera qualitativa en aquest camí i revelen que una regulació epigenètica de l'ACE2 en el teixit adipós visceral de pacients amb obesitat podria tenir la resposta. Les marques de metilació del gen ACE2 en el teixit adipós podrien proporcionar eines útils per identificar els individus de risc i predir la progressió de la seva malaltia. A més, aquestes marques de metilació poden ser detectades en una mostra mínimament invasiva en els leucòcits sanguinis.

Han participat en l'estudi investigadors del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la Universitat dels Illes Balears i l’IdISBA, que dirigeix el doctor Andreu Palou, i l’han fet en col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga (IBIMA), l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IdIBGi), l'Institut de Recerca Lucio Lascaray y Bioaraba de Vitòria, l'Institut de Recerca Sanitària de la Universitat de Navarra (IdisNA) i el Centre de Recerca d'Endocrinologia i Nutrició de la Universitat de Valladolid.

Epigenètica del teixit adipós, la clau

«En aquest estudi analitzam si els canvis epigenètics en el teixit adipós podrien contribuir a explicar l'augment de la mortalitat dels subjectes amb obesitat per COVID-19, atès que les modificacions epigenètiques són dinàmiques i reversibles i poden representar objectius terapèutics per prevenir els trastorns relacionats amb l'obesitat, inclosa la COVID-19», argumenta Ana B. Crujeiras, investigadora del CIBEROBN a l'Institut de Recerca Sanitària de Santiago de Compostel·la (* IDIS).

L'anàlisi del CIBEROBN afegeix una nova visió a la regulació epigenètica del factor d'entrada viral, ACE2, examinant els nivells de metilació a través de la seqüència d'ADN d'ACE2 en funció de la quantitat de greix corporal.

La metilació de l'ADN és un mecanisme epigenètic fonamental en la regulació de l'expressió de gens que controlen funcions cel·lulars crucials en el desenvolupament de nombroses malalties i d’una importància vital en l'homeòstasi del pes corporal.

Aquesta anàlisi es feu en el teixit adipós subcutani i visceral, i es va reflectir en els leucòcits sanguinis de pacients amb obesitat en comparació amb els pacients amb pes normal i després d'una teràpia de pèrdua de pes basada en un programa nutricional o quirúrgic.

En total, s’estudiaren els nivells de metilació d'ACE2 en 98 mostres procedents de pacients amb sobrepès o obesitat i voluntaris amb pes normal. Els pacients que presentaven sobrepès o obesitat seguiren un tractament d'aprimament basat en una dieta cetogènica molt baixa en calories (VLCKD); un altre grup de pacients va seguir una dieta equilibrada baixa en calories, i un altre grup va ser intervingut quirúrgicament per induir-los pèrdua de pes.

Per tant, donada la recent evidència creixent que indica que l'obesitat és un factor de risc important per a la COVID-19 i que s'associa consistentment a un mal pronòstic en els pacients afectats per la malaltia, «aquests resultats suggereixen que l'associació entre l'obesitat i la predisposició a més severitat de COVID-19 podria estar mediada per una regulació epigenètica del gen ACE2, en què l'anàlisi de mecanismes epigenètics, com la metilació de l'ADN, podrien ser un bon biomarcador de risc de COVID-19 i obrir així una via potencial a noves teràpies en la medicina personalitzada», conclou Ana B. Crujeiras.

Sobre el CIBEROBN

El CIBER (Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa, M. P.) depèn de l'Institut de Salut Carlos III –Ministeri de Ciència i Innovació– i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) és un consorci integrat per 33 grups de treball nacionals d’excel·lència científica contrastada, que centra la tasca investigadora en l'estudi de l'obesitat, la nutrició i l'exercici físic per generar coneixement útil per a la pràctica clínica, la indústria alimentària i la societat en conjunt. Aquesta institució treballa, a més, sobre els beneficis de la dieta mediterrània, la prevenció d'alteracions metabòliques, l'obesitat infantil i juvenil, i la relació entre obesitat i càncer.

Referència bibliogràfica

Izquierdo, AG; Carreira, MC; Boughanem, H.; Navarrete, JM; Nicoletti, CF; Oliver, P. et al. (2022). Adipose tissue and blood leukocytes ACE2 DNA‐methylation in obesity and after weight loss. Eur J Clin Invest., 52, Sep. 2021, Issue 2 February 2022. http://doi.org/10.1111/eci.13685. PubMed PMID: 34582564. 

Data de l'esdeveniment: 17/02/2022

Data de publicació: 17/02/2022