Com alinear les tecnologies de la informació amb els objectius d'universitats de països en desenvolupament

La tesi doctoral de Beatriz Gómez Suárez proposa un metamodel flexible per incrementar l’adopció de la governança de les TI 

La governança de les tecnologies de la informació (TI) és un assumpte d’interès creixent en qualsevol sector, incloses les universitats. Consisteix a alinear les necessitats i l’estratègia del negoci amb les tecnologies de la informació.

Les TI són ja una part essencial del negoci i les juntes directives esperen obtenir-ne valor. No obstant això, segons la tesi doctoral de Beatriz Gómez Suárez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, els resultats no sempre són els esperats i els directius s’adonen de la necessitat de governar-les.

Per dur a terme una bona governança, sorgeixen diversos marcs que intenten adoptar les millors pràctiques per obtenir més valor de les TI. Amb tot, l’estudi detecta que les solucions, guies i marcs existents no estan adaptats a la situació i les necessitats específiques dels països en desenvolupament.

Segons la investigació, l’adopció de la governança de les TI encara és limitada a les universitats. Aquesta situació s’accentua a les universitats dels països en desenvolupament, ja que es troben amb obstacles com restriccions pressupostàries o la inexistència de mètodes per implementar marcs de governança de les TI.

En aquest context, la tesi de Beatriz Gómez Suárez ha desenvolupat, en el marc de dos projectes Erasmus+, un metamodel de construcció de marcs de governança de les TI adaptat a les necessitats dels països en desenvolupament i, concretament, a les universitats d’aquests indrets. Tot, amb l’objectiu de promoure l’adopció de la governança de TI en aquestes regions.

Millores pràctiques de la governança de TI

La investigació ha analitzat els marcs de governança de TI de 8 institucions d’educació superior: 4 de Tunísia i 4 d’Albània. A partir de l’avaluació de la governança de les TI en cada institució, s’ha presentat un catàleg de millores pràctiques simplificat que incorpora el model de maduresa i activitats de millora.

Aquest catàleg està adaptat a cada situació específica i parteix dels desafiaments i problemes comuns que els socis de cada institució detectaren en l’autoavaluació de la governança de les TI. La tesi destaca com l’actitud cap als canvis i millores va ser diferent en cada cas, i com també va dependre dels seus recursos i del compromís dels alts directius.

Una proposta flexible i adaptable

El metamodel proposat consta de quatre fases: aprenentatge, desenvolupament, implementació i monitoratge. És prou flexible per dur a terme la implementació de la governança de les tecnologies de la informació en qualsevol organització, ja que està basat en un mètode que combina acció i disseny. Per tant, es pot adaptar amb la participació activa d’investigadors i professionals.

A més, la tesi de Beatriz Gómez Suárez contribueix amb una proposta per a la disseminació i formació dels conceptes de la governança de les TI. En concret, construeix marcs de governança de TI basats en la percepció dels assistents a la temàtica i incrementant-ne el compromís i la maduresa en el tema.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Autora: Beatriz Gómez Suárez.
  • Títol: IT Governance Implementation for Higher Education Institutions in Developing Countries.
  • Director: Dr. Carlos Juiz García.
  • Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 

Data de publicació: 20/09/2022