Colonya, Caixa de Pollença; Sampol Ingeniería y Obras, i la Universitat de les Illes Balears creen l'Observatori sobre Sostenibilitat i Territori

El primer projecte de l'Observatori, compost per investigadors del grup d'investigació de Sostenibilitat i Territori de la UIB, serà l'actualització i el manteniment de 10 nous indicadors de sostenibilitat per a les Illes Balears

Dia: dilluns, 24 de novembre de 2008
Hora: 11 h
Lloc: sala de juntes de Son Lledó,
campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

El senyor Josep Antoni Cifre, president de la Caixa d'Estalvis de Pollença, «Colonya»; el senyor Gabriel Sampol, en representació de l'empresa Sampol Ingeniería y Obras SA; el doctor Macià Blázquez, professor de Geografia de la UIB; i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB, signaran un acord de col·laboració per a la creació de l'Observatori sobre Sostenibilitat i Territori (OST).

L'Observatori, integrat pels membres del grup d'investigació de Sostenibilitat i Territori de la UIB, sota la direcció del doctor Macià Blázquez, tindrà com a primer projecte el manteniment i l'elaboració de 10 nous indicadors de sostenibilitat i territori de les Illes Balears per a les entitats Caixa d'Estalvis de Pollença, «Colonya», i Sampol Ingeniería y Obras, SA.

Els indicadors que investigarà l'OST pretenen visualitzar i comunicar les conseqüències socioambientals que sovint acompanyen el creixement econòmic, per tal de suggerir possibles polítiques preventives i pal·liatives.

Documents relacionats

Data de publicació: 24/11/2008