Ciutats Històriques i Paisatge Construït a Mallorca

El seminari organitzat pel grup de recerca en Patrimoni Cultural i Artístic de la UIB es farà els dies 18 i 19 de novembre  

Dies: 18 i 19 de novembre de 2015
Lloc: Aula de Graus i sala de reunions de l’edifici Ramon Llull, campus universitari, Palma  

El grup de recerca en Patrimoni Cultural i Artístic de la Universitat de les Illes Balears organitza el seminari Ciutats Històriques i Paisatge Construït a Mallorca, que es farà els dies 18 i 19 de novembre al campus universitari.

Aquesta trobada tanca el projecte de recerca «Ciutats històriques i paisatge construït a Mallorca: anàlisi dels seus valors i estat de protecció jurídica. Una proposta de reordenació» (HAR2012-36193), que ha desenvolupat l’equip d’investigació del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB. En aquest marc s’han realitzat estudis entorn dels nuclis urbans com a fenomen patrimonial, que amb el concepte actual van més enllà dels grans monuments per tenir en compte molts d’altres components com ara les construccions tradicionals més modestes, els jardins, el traçat urbà, el parcel·lari, els vestigis arqueològics o el patrimoni immaterial, entre d’altres. A causa d’aquesta riquesa de valors la tutela d’aquest patrimoni és complexa, i des de les primeres declaracions de conjunts històrics com a bé d’interès cultural (1964) aquesta figura s’ha aplicat amb més o menys èxit, i s’han produït mancances importants tant pel que fa a les declaracions com pel que fa a la gestió dels conjunts un cop declarats.

La sessió del dia 18 comptarà amb la presentació de la doctora Catalina Cantarellas; a continuació la doctora Raquel Lacuesta explicarà el cas de Barcelona a través de les transformacions urbanes del segle XX; la doctora Ascensión Hernández parlarà de la integració de l’arquitectura contemporània a la ciutat històrica; la doctora Pilar Biel, sobre la reconversió d’arquitectures industrials; i el doctor Miquel Àngel Capellà, sobre la figura del lloc mixt urbà-rural de l’Inventari del patrimoni cultural europeu (1967).

El dijous 19 Júlia Roman analitzarà l’estat de protecció jurídica dels jardins històrics; la doctora Francesca Lladó parlarà de la imatge de Palma a través dels viatgers del segle XX; i Antoni Lozano analitzarà l’estat de protecció jurídica dels conjunts històrics de Mallorca. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 18/11/2015

Data de publicació: 16/11/2015