Cinquanta-un alumnes de les Illes Balears participen a la XLIV Olimpíada Matemàtica Espanyola

Dia: divendres, 11 de gener de 2008
Hora: de 9.30 a 17 h
Llocs: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del
campus universitari de Palma, IES Xarc d'Eivissa,
i IES Joan Ramis i Ramis de Maó, Menorca

Tindrà lloc la primera fase, del districte universitari de les Illes Balears, de la XLIV Olimpíada Matemàtica Espanyola, organitzada per la Reial Societat Matemàtica Espanyola, el Ministeri d'Educació i Cultura, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

L'objectiu d'aquesta competició és promoure l'interès per les matemàtiques entre els joves estudiants de batxillerat i motivar-los per a l'estudi i la millora dels seus coneixements en aquesta matèria. La prova consistirà a resoldre sis problemes de matemàtiques en dues sessions, que es desenvoluparan de 9.30 a 13.30 hores i de 16 a 19 hores.

En aquesta edició, hi participen cinquanta-un estudiants de centres públics i privats de les Illes, entre els quals 4 d'Eivissa, que s'examinaran a l'IES Xarc, i 7 de Menorca, que realitzaran les proves a l'IES Joan Ramis i Ramis.

El tribunal està integrat pel doctor Miquel Amengual, catedràtic de Matemàtiques de l'IES de Santanyí, i els doctors Gaspar Mayor i Javier Martín, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

S'atorgaran els premis següents:

Primer classificat : 380 € en metàl·lic oferts pel MEC, diploma i viatge per participar a la fase estatal de l'Olimpíada ofert per la Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. Matrícula gratuïta a la Universitat de les Illes Balears per al curs 2008-2009 oferta pel Rectorat de la UIB.

Segon classificat : 285 € en metàl·lic oferts pel MEC, diploma i viatge per participar a la fase estatal de l'Olimpíada ofert per la Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. Matrícula gratuïta a la Universitat de les Illes Balears per al curs 2008-2009 oferta pel Rectorat de la UIB.

Tercer classificat : 220 € en metàl·lic oferts pel MEC, diploma i viatge per participar a la fase estatal de l'Olimpíada ofert per la Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. Matrícula gratuïta a la Universitat de les Illes Balears per al curs 2008-2009 oferta pel Rectorat de la UIB.

Els sis primers classificats en la fase nacional formaran l'equip que representarà Espanya a la 49 Olimpíada Internacional, que se celebrarà a Madrid la primera quinzena de juliol de 2008, i a la XXIII Olimpíada Iberoamericana de Matemàtiques, que se celebrarà el setembre del mateix any.

Documents relacionats

Data de publicació: 11/01/2008