Cinquanta representants de la comunitat universitària ideen propostes per millorar la mobilitat al campus de la UIB

El procés d’elaboració del Pla de mobilitat de la Universitat de les Illes Balears preveu un procés de participació democràtica per elaborar propostes que contribueixin a la transició ecològica 

Cinquanta alumnes, professors i treballadors de la Universitat de les Illes Balears participen el divendres, 17 de novembre, en la primera de les tres sessions de les Jornades de participació democràtica sobre la mobilitat a la UIB per elaborar propostes que contribueixin a millorar el transport de persones al campus de la UIB.

L’objectiu d’aquestes sessions és que representants dels diferents col·lectius que integren la comunitat universitària (alumnes, personal docent i investigador i personal tècnic i de gestió d’administració i serveis) deliberin i formulin propostes per al desenvolupament del Pla de mobilitat de la UIB, alhora que es fomenta la conscienciació en matèria de sostenibilitat i el plantejament d’accions que es poden dur a terme per frenar el canvi climàtic.

Participació democràtica

Els 50 participants s’han presentat de manera voluntària a la crida feta per la UIB per comptar amb la veu de representants dels diferents col·lectius de la comunitat universitària perquè contribueixin, amb les seves propostes, a elaborar el Pla de mobilitat de la UIB en el marc d’una estratègia de participació democràtica.

A la primera sessió, el vicerector de Campus i Universitat Saludable, doctor Adrià Muntaner, ha presentat els objectius de la UIB en l’àmbit de mobilitat, i els ha emmarcat en l’Estratègia de Sostenibilitat. Ha estat acompanyat del regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma, senyor Antoni Deudero. El Rector de la UIB, doctor Jaume Carot, ha intervingut en la inauguració de les jornades per agrair la participació dels voluntaris.

Posteriorment, els participants han tingut temps per deliberar i plantejar diferents propostes de millora de la mobilitat al campus universitari en línia amb l’objectiu d’afavorir la transició ecològica a la UIB.

Es preveu que la segona sessió es dediqui a conèixer les actuacions que han posat en marxa altres universitats en l’àmbit de la mobilitat, i a millorar i consensuar les diferents propostes que plantegin els participants.

En la tercera i darrera sessió, els participants deliberaran sobre les propostes definitives i triaran aquelles que es presentaran al Consell de Direcció de la UIB amb l’objectiu que s’incloguin en el Pla de mobilitat de la UIB, que es troba en fase d’elaboració.

Estratègia de Sostenibilitat

El Pla de mobilitat de la UIB s’inscriu en l’Estratègia de Sostenibilitat de la Universitat de les Illes Balears, una iniciativa que té com a objectiu general transformar la Universitat en un model de sostenibilitat i de compromís amb la preservació del medi ambient. L’Estratègia de Sostenibilitat respon a una visió de la Universitat que, com a agent de transformació social, promogui el progrés basat en el coneixement científic i la innovació, sostenible socialment, ambientalment i econòmicament.

L’Estratègia de Sostenibilitat, a la vegada, s’inscriu en el Pla estratègic universitari 2023-2027, un document que recull 45 objectius prioritaris que han de guiar l’activitat de la Universitat d’aquí a final de l’any 2027. Un d’aquests objectius és, precisament, incorporar el valor de la sostenibilitat a la gestió mitjançant l’Estratègia de Sostenibilitat de la UIB.

Per a més informació, podeu consultar els webs <https://sostenibilitat.uib.cat> i <https://pla.uib.cat/>. 

Data de l'esdeveniment: 17/11/2023

Data de publicació: 17/11/2023