Cap a un nou concepte de producció, distribució i monitoratge de l'energia per a les illes

L'IFISC (CSIC-UIB) participa en el projecte europeu VPP4ISlands, que promou el desenvolupament de solucions per integrar les fonts d'energia renovable en les xarxes elèctriques d'espais insulars 

Els sistemes energètics de les illes són un cas particular, caracteritzat per una inversió necessària elevada, costos d'aïllament, rendibilitat baixa, connexió limitada al mercat energètic, dependència excessiva dels combustibles fòssils i grans emissions. Totes aquestes propietats dificulten l'avanç i la transformació envers un sistema més sostenible d'acord amb la lluita contra el canvi climàtic mundial en la qual estam involucrats. D'altra banda, les illes tenen un gran potencial per integrar les fonts d'energia renovables distribuïdes, com les fonts d'energia marina o els sistemes de producció d'energia eòlica i d'irradiació solar. En aquest context, l’IFISC (UIB-CSIC) participa en VPP4Islands, un projecte d'Acció d'Innovació finançat per la Comissió Europea.

El projecte VPP4Islands té per objectiu proporcionar instruments innovadors per facilitar la integració de fonts d'energia renovable en els sistemes de xarxes elèctriques existents a les illes, assegurant al mateix temps l'estabilitat del sistema energètic i la flexibilitat dels serveis auxiliars, com la programació, el despatx, l'equilibri, la potència reactiva, la freqüència i el control del voltatge. Amb la finalitat de validar i avaluar les solucions proposades, es preveuen dues implementacions reals a dues illes d'Europa, una de les quals és Formentera (Illes Balears). El control i optimització dels sistemes s'ampliarà per considerar no solament els vectors elèctrics, sinó també els multienergètics. A més, les solucions qualificades de VPP4Islands es replicaran després en tres illes més, amb la finalitat de generar i iniciar plans intel·ligents d'energia sostenible. A més, VPP4Islands generarà valors socials i mediambientals duradors, per la qual cosa beneficiarà els consumidors. El consorci del projecte, la reunió inicial del qual es va celebrar el 22 d'octubre, està format per una empresa gran, un operador del sistema de distribució (DSO), set petites i mitjanes empreses (PIME), tres universitats i institucions de recerca, inclòs l’IFISC (CSIC-UIB), dues organitzacions regionals de transmissió (RTO), tres administracions insulars, inclòs el Consell de Formentera, i dues organitzacions sense finalitats lucratives, i tots estan coordinats per la Universitat d'Ais-Marsella (França). VPP4Islands tindrà una durada de quatre anys.

Més informació sobre el projecte, al seu web. 

Data de l'esdeveniment: 10/11/2020

Data de publicació: 10/11/2020