Canvis al Consell de Direcció de la UIB

Presa de possessió de la doctora Maria Antònia Fornés com a vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i de la doctora Joana Maria Seguí com a vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta 

Avui, 24 de març de 2015, ha tingut lloc la presa de possessió de la doctora Maria Antònia Fornés com a nova vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i de la doctora Joana Maria Seguí com a nova vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta.

La doctora Maria Antònia Fornés era fins ara vicerectora de Projecció Cultural i Seus Universitàries i la doctora Joana Maria Seguí era la directora de la Universitat Oberta per a Majors.

Aquests canvis en el Consell de Direcció de la UIB són fruit del cessament, a petició pròpia, del doctor Josep Lluís Ferrer com a vicerector de Professorat. Aquest cessament ja es va anunciar el mes de desembre de 2014.

Vicerectorat de Professorat i Seus Universitàries (doctora Maria Antònia Fornés)

Competències
Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La gestió del personal docent. 
 • La gestió de la plantilla i les modificacions corresponents. 
 • La provisió de places i la contractació de professorat. 
 • Les relacions amb els departaments. 
 • Les relacions amb la Junta de Personal docent i investigador. 
 • La formació i innovació docent del PDI. 
 • La coordinació de les activitats acadèmiques i de gestió de les seus universitàries.

Serveis o unitats dependents

 • Seus universitàries d'Eivissa i Formentera i de Menorca 

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta (doctora Joana Maria Seguí)

Competències
Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • Les relacions amb els centres universitaris municipals. 
 • La difusió i divulgació social del coneixement universitari. 
 • Les activitats culturals, els cursos d'estiu i els programes d'Universitat Oberta. 
 • Les publicacions universitàries. 
 • Les relacions amb la Pastoral Universitària.

Serveis o unitats dependents

 • Servei d'Activitats Culturals
 • Edicions UIB
 • Universitat Oberta
 • Coral Universitat de les Illes Balears
 • Centre de Documentació Contemporània
 • Càtedra Alcover-Moll-Villangómez
 • Càtedra Ramon Llull
 • Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral 

Data de publicació: 24/03/2015