Biologia molecular per avaluar l'impacte de la vespa asiàtica sobre les colònies d'abelles

Un estudi de la Universitat de les Illes Balears proposa una metodologia innovadora que permet determinar l'impacte que té la presència de la Vespa velutina nigrithorax sobre les abelles productores de mel 

Les abelles són un dels insectes pol·linitzadors més importants, tant de la flora salvatge com dels cultius agrícoles. Sense aquesta pol·linització, una gran part de la flora silvestre i molts de cultius importants per a la dieta dels humans es veurien afectats. A l'actualitat, les abelles estan amenaçades per diferents factors: les malalties causades per paràsits, l'ús excessiu de pesticides o l'accés limitat a recursos alimentaris posen en perill les poblacions d'aquest insecte. Els darrers anys, una altra amenaça important afecta les abelles: l'expansió progressiva de la Vespa velutina nigrithorax, una vespa provinent del sud-est asiàtic que s'alimenta d'abelles i, en conseqüència, causa pèrdues importants en les poblacions d'aquest pol·linitzador.

Malgrat l'expansió de la Vespa velutina nigrithorax pel continent europeu, fins al moment s'han fet pocs estudis sobre els impactes que genera aquest predador sobre les colònies d'abelles. Recentment, un equip d'investigadors del Laboratori de Zoologia i del Grup Multidisciplinari d'Oncologia Translacional de la Universitat de les Illes Balears ha publicat, a la revista Science of the Total Environment, un article en el qual proposa una metodologia innovadora per avaluar l'impacte de la Vespa velutina nigrithorax sobre les colònies d'abelles des d'una perspectiva molecular. Concretament, l'equip d'investigadors de la UIB ha analitzat els efectes que causa la presència de la vespa asiàtica sobre l'estrès oxidatiu de les abelles.

Estrès oxidatiu

L'ús de l'oxigen per part dels éssers vius té un cost afegit: la generació d'espècies reactives d'oxigen (ROS) que provoquen danys sobre diferents components cel·lulars i poden comportar la degeneració i la mort de la cèl·lula. Per compensar-ho, els éssers vius disposen de sistemes fisiològics que s'encarreguen d'eliminar les espècies reactives d'oxigen i mantenir l'equilibri entre oxidants i antioxidants. Ara bé, hi ha diferents factors que poden alterar aquest equilibri. És llavors quan es produeix l'anomenat estrès oxidatiu.

L'equip de la UIB ha comprovat fins a quin punt la presència de la vespa asiàtica afecta la salut de les abelles causant-los estrès oxidatiu. Per fer la investigació, han estudiat setze apiaris d'abelles productores de mel ubicats a la serra de Tramuntana, a Mallorca. Vuit d'aquests apiaris estaven situats en zones on hi havia nius de vespa asiàtica, i els altres vuit estaven en àrees on no havien detectat la presència d'aquesta espècie invasora.

Varen agafar exemplars d'abelles dels diferents apiaris i els varen extreure l'ARN missatger (ARNm) per analitzar l'expressió dels gens relacionats amb l'estrès oxidatiu en les abelles. A més, varen estudiar l'activitat enzimàtica de la catalasa i la peroxidació lipídica, un marcador de dany oxidatiu als lípids.

Els resultats de l'estudi mostren que la presència de la vespa asiàtica afecta negativament la salut de les abelles. Concretament, han detectat una expressió i una activitat més gran d'enzims antioxidants i gens mitocondrials, a la vegada que també han observat més dany oxidatiu sobre els lípids en els individus de les colònies exposades a aquesta espècie predadora. L'equip de la UIB ha observat un increment en l'expressió gènica i l'activitat dels enzims antioxidants més importants (sod2, tpx3, trxR1, gtpx1, gstS1, cox1, cytC i if2mt). Alhora, també ha notat un increment de la peroxidació lipídica en les abelles exposades a la vespa asiàtica. Això podria indicar que, malgrat que les abelles responen a la presència de la vespa asiàtica activant el seu sistema antioxidant, no tenen la capacitat de pal·liar l'estrès oxidatiu generat per aquesta predació, de manera que presenten dany oxidatiu en els lípids.

Així doncs, l'equip de la UIB ha validat l'eficàcia d'aquesta nova metodologia basada en l'anàlisi d'indicadors moleculars per avaluar l'estatus sanitari de les colònies d'abelles.

La vespa asiàtica a les illes Balears: l'alerta es manté

La vespa asiàtica o Vespa velutina va ser detectada per primera vegada a Mallorca l’any 2015, quan un apicultor va informar de la presència d’una vespa que no coneixia al seu apiari, ubicat a la vall de Sóller. Aquell any, amb molt d’esforç, en varen retirar el primer niu. Entre 2015 i 2017 en varen localitzar i retirar trenta nius. Durant l'any 2018, en canvi, tan sols en varen trobar i retirar un. L'any 2019, encara no n’han detectat cap.

La UIB i el Govern de les Illes Balears mantenen la campanya de vigilància sobre aquesta espècie invasora, i fan una crida a la ciutadania perquè informi de qualsevol detecció d’aquesta espècie. La col·laboració ciutadana ha estat clau des del primer moment, atès que bona part dels nius han pogut ser detectats gràcies a avisos d’apicultors i particulars.

Es pot contactar amb el Servei de Protecció d’Espècies per correu electrònic, a l’adreça <especies@dgcapea.caib.es>; per telèfon, al 971 78 49 56, i per WhatsApp, al 606 87 52 44. També es pot descarregar l’aplicació mòbil Vespapp®, desenvolupada des de la UIB per fomentar la participació de la ciutadania en la detecció i eradicació d'aquesta espècie invasora.

La recerca que els investigadors de la UIB fan sobre la vespa asiàtica té el suport del Govern de les Illes Balears i de la Unió Europea, que finança amb fons FEDER aquest projecte en el marc del PO FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

Referència bibliogràfica

Leza, M., Herrera, C., Marquès, A., Roca, P., Sastre-Serra, J. i Pons, D. G. (2019). The impact of the invasive species Vespa velutina on honeybees: A new approach based on oxidative stress (2019). Science of the Total Environment, 1 de juliol de 2019. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.511 

Data de publicació: 22/07/2019