Benestar psicològic i conductes addictives, quina és la situació dels joves?

Segons els resultats preliminars d’una investigació en la qual participa la UIB, el 14% dels joves entre 18 i 25 anys reconeixen haver participat en jocs d’apostes el darrer any 

El Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb les universitats de Saragossa i d'Oviedo, desenvolupa un projecte d'investigació epidemiològic per conèixer la participació en conductes addictives dels joves de la població espanyola. Més de 1.500 joves universitaris (d'entre 18 i 25 anys) han participat fins ara a l'estudi META-S, que té com a principal objectiu determinar els factors pels quals una persona s'inicia en una conducta addictiva que es manté en el temps.

L'estudi, liderat per les professores Alba González de la Roz i Elena Gervilla, està finançat pel Ministeri de Sanitat (Pla nacional sobre drogues) i pretén examinar els determinants psicològics i contextuals relacionats amb l'experimentació i el manteniment d'una addicció entre la població jove universitària, amb especial atenció a l'alcohol, tabac, cànnabis, joc d'apostes i ús excessiu de videojocs. Suposa, així, un punt de partida per radiografiar una població d'elevat risc per desenvolupar diferents condicions psicològiques i mobilitzar recursos de prevenció en el context universitari. Es tracta d'un moment històric rellevant per a la comunitat científica, ja que encara no es disposa de dades concloents a Espanya després de la pandèmia de COVID-19.

Dades preliminars

Les dades fins ara recollides revelen que el 21,2% dels joves ha consumit tabac el darrer mes i que un 6,7% fa servir cànnabis de forma habitual. El 52,8% de la població indica que ha consumit alcohol habitualment durant el darrer mes i en una mitjana de dues ocasions ha estat implicada en un patró d'ús d'alcohol per afartament o intensiu (5 o més unitats d'alcohol en 2 hores). El joc d'apostes durant l’any arriba al 14%, i el 49% dels joves refereixen implicació en videojocs.

Variables psicològiques que incrementen el risc d’addiccions

Les dades, preliminars fins al moment, suggereixen que hi ha diferents variables psicològiques que incrementen el risc d'implicar-se en una addicció, com l'estat emocional (ansietat i estrès) i la capacitat per regular les emocions negatives. Les persones amb més risc d'implicar-se en una conducta addictiva es caracteritzen perquè valoren en major mesura l'ús de substàncies i la implicació en el joc fins i tot per sobre d'altres activitats que poden resultar agradables o positives per a la major part de la població general. L'oferta d'oci i temps lliure alternativa a l'ús de substàncies sembla, per tant, un determinant fonamental de tipus protector que s'hauria de prioritzar en els entorns comunitaris.

Participació oberta a joves universitaris

El grup de recerca del projecte META-S manté oberta la investigació i fa una crida a la comunitat universitària per participar en aquest estudi a gran escala. La participació està oberta durant tot el mes d'octubre, i els joves interessats poden participar-hi mitjançant aquest enllaç: <www.metajovenes.es>. L'únic requisit per participar en aquest estudi és tenir entre 18 i 25 anys i cursar els estudis a les universitats de les Illes Balears, d’Oviedo o de Saragossa. Els participants completaran un qüestionari cada sis mesos durant dos anys naturals i seran recompensats per la seva participació. Després d’emplenar cada qüestionari, els participants entraran automàticament en un sorteig d'un val o bo de 100 euros, que es realitzarà en cadascuna d'aquestes universitats. 

Aquest estudi està finançat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues-2020I003

Data de publicació: 25/10/2021