Bartomeu Llinàs Ferrà ingressa a l'orde civil d'Alfons X el Savi amb la categoria de comanda amb placa

El president del Consell Social ha estat guardonat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en reconeixement a la seva contribució en l’àmbit educatiu.

L’acte de lliurament de la condecoració va tenir lloc el divendres 6 d’octubre a Madrid, presidit pel secretari d’Estat senyor José Manuel Bar, i hi varen assistir el subsecretari d’Educació i Formació Professional, senyor Liborio López, la secretària d’Estat de Defensa, senyora Amparo Valcare, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot.

Trajectòria

Bartomeu Llinàs Ferrà (Esporles, 1952) té els estudis de Mestre de Primer Ensenyament, a més, és llicenciat en Filosofia i Lletres (Història) i té estudis de doctorat (obtingué la certificació de suficiència investigadora). Fou professor d’ensenyament secundari de Geografia i Història i va exercir de professor d’EGB i d’inspector d’Educació.

Ha impulsat i participat en projectes d’innovació educativa en centres de vacances escolars, i en centres i programes educatius, com ara la Xarxa de Camps d’Aprenentatge d’Educació Ambiental o la creació de l’Arxiu Museu de l’Educació, a Inca.

Ha ocupat llocs de responsabilitat al llarg de la seva dilatada trajectòria professional, com el de director del Col·legi Públic Rafal Nou de Palma, cap de Programes Educatius i director provincial d’Educació i Ciència a les Illes Balears, llocs de responsabilitat a l’Administració educativa dependent del Ministeri d’Educació, i posteriorment a l’Administració autonòmica com a director general de Formació Professional i Inspecció Educativa, director general de Projectes, secretari de la Presidència i conseller d’Educació i Cultura.

Durant el curs acadèmic 2011-12 va formar part del Programa d’Orientació i Transició Universitària (POTU), i va ser col·laborador honorífic del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques durant el curs acadèmic 2013-14. També ha impartit conferències sobre Educació al Màster en Formació del Professorat, als estudis de Mestre i a la UOM.

Actualment, ja jubilat, és president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i participa activament com a vicepresident en el Cercle d’Economia de Mallorca i també com a vicepresident en el Consell de les Illes Balears del Moviment Europeu.

  

Data de publicació: 18/10/2023