Bancaja ha concedit 95 beques a alumnes de programes de mobilitat de la UIB

La Comissió Mixta Fundació Bancaja-UIB ha resolt provisionalment les Beques Internacionals Bancaja, destinades a estudiants que realitzen una estada per estudis en una universitat estrangera dins el programa Sòcrates-ERASMUS o el programa de convenis d'intercanvi el curs 2007-2008.

S'han concedit 15 beques de 1.000 euros per a alumnes del programa de convenis d'intercanvi i 80 beques de 687,50 euros per a alumnes del programa Sòcrates-ERASMUS. En total Bancaja destina 70.000 euros a les beques internacionals.

Per a l'adjudicació de la beca es té en compte l'expedient acadèmic del sol·licitant i els seus coneixements de l'idioma del país de destinació. També es considera el fet de ser beneficiari d'una beca del MEC per al curs 2007-2008.

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària convocà aquestes beques d'acord amb el conveni de col·laboració subscrit amb Bancaja.

Durant el 2007 el Programa de beques internacionals Bancaja s'ha dut a terme en 45 universitats de tot el país, amb un pressupost aproximat de 3,4 milions d'euros. A la convocatòria de 2006 es varen beneficiar d'aquestes ajudes més de 2.800 estudiants. A més a més, Bancaja ha signat recentment un acord de col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa de València - ADEIT, pel qual s'atorgaran 250 beques per fer pràctiques en empreses europees a llicenciats universitaris de totes les universitats espanyoles i de qualsevol llicenciatura sota la denominació Beques Bancaja Leonardo Adeit.

Documents relacionats

Data de publicació: 06/02/2008