Avenços en el control de la plaga del morrut roig

Un estudi amb participació de l’IMEDEA (UIB-CSIC) mostra com l'Ajuntament de Palma ha aconseguit mantenir controlada aquesta plaga, de manera que ha disminuït notablement la infestació de palmeres canàries en espais públics durant els últims anys, després de l'aplicació d'un mètode de control integrat 

La plaga de morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus), espècie invasora altament destructiva, es redueix a Palma. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi en el qual ha participat l’IMEDEA (UIB-CSIC) i que analitza les mesures implementades per l'Ajuntament de Palma per controlar aquesta plaga. Els resultats, publicats a la revista Biological Invasions, mostren que la probabilitat d'infestació de palmeres canàries públiques es redueix d'un 20 per cent anual entre 2011 i 2014 a un 3 per cent en els últims anys.

El morrut roig va arribar a Mallorca el 2007, i pocs anys després es va fer evident la necessitat de controlar-lo. Des de 2011, el Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Palma duu a terme diferents mesures per controlar la plaga, les quals s’han intensificat durant els darrers anys amb l'establiment d'un pla de control integrat basat en el seguiment, el tractament amb insecticides i/o sanejaments mecànics parcials de palmeres públiques (un 15 per cent del total) i el desenvolupament d'un cens georeferenciat de palmeres privades acompanyat del seu seguiment periòdic, unit a campanyes de conscienciació dirigides als propietaris de palmeres privades. Es va observar que la relació de palmeres privades enfront de les públiques al municipi era de 5 a 1, i es va concloure que la clau de l'estratègia era treballar en tots dos sentits (públic i privat) de manera paral·lela. Des de llavors, les morts de palmeres pel morrut han disminuït de manera notable.

Una de les novetats d'aquest estudi és l'ús de models epidemiològics que han permès avaluar l'efecte de la distribució espacial i el tractament de palmeres públiques i privades en la probabilitat d'infestació. «El seguiment anual exhaustiu i de presa de dades de cada palmera pública realitzat pel Servei de Parcs i Jardins, juntament amb el cens total de palmeres presents al municipi, ha permès disposar de dades tan detallades i de qualitat com per poder avaluar com influeix l'entorn en la probabilitat d'infecció», comenta la investigadora Ana Sanz Aguilar, de l’IMEDEA (UIB-CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Els resultats destaquen la importància de les accions de prevenció aplicades a palmeres públiques: múltiples revisions anuals, tractaments insecticides, podes i destrucció de material infectat. El control de palmeres públiques ha ocasionat una reducció considerable de les probabilitats d'infestació de palmeres, especialment en aquelles zones amb majors nombres de palmeres tractades veïnes. «Es tractaria d'un efecte bobina, en què les palmeres envoltades d'altres palmeres tractades estan més protegides enfront del morrut, i viceversa», afegeix l'investigador de l’IMEDEA Giacomo Tavecchia.

Aquest estudi evidencia que les campanyes de conscienciació fan efecte, i avui dia les palmeres estan més protegides, ja que tant la gestió pública com la privada són necessàries per al control d'aquesta plaga. «Són resultats esperançadors per al control d'aquesta plaga, que, no obstant això, remarquen la necessitat de continuar treballant, sempre en col·laboració amb la ciutadania, i no abaixar la guàrdia», conclou la responsable de parcs i jardins de l'Ajuntament de Palma, Inmaculada Gascón. L'estudi posa en relleu la importància d'impulsar i promoure el treball col·laboratiu entre les administracions públiques i els centres de recerca. 

Data de publicació: 09/03/2020