Avaluació ràpida del risc d'inundació en atol·lons

Un estudi amb participació de l’IMEDEA (CSIC-UIB) avalua el risc d'inundació en illes d'esculls de coral fent servir models. Aquesta avaluació pot ser útil per determinar a quines illes és més urgent adaptar-se per mor de la pujada del nivell mitjà de la mar 

Un estudi amb participació de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) presenta una nova parametrització basada en models per a l'augment temporal del nivell de la mar deguda al trencament de les ones i un conjunt de simulacions numèriques per a la inundació induïda per a aquestes ones en illes d'escull de coral en funció de la seva morfologia, el coeficient de fricció de Manning, les característiques de les ones i el nivell mitjà de la mar projectada, que poden fer-se servir per avaluar el risc d'inundació de manera ràpida i a gran escala (p. ex., atol·lons complets de nacions insulars). L'estudi acaba de ser publicat en la revista Scientific Reports.

Les illes atol·lons són uns dels llocs més vulnerables al canvi climàtic a causa de la seva baixa elevació sobre el nivell mitjà de la mar. Fins i tot avui dia, algunes d'aquestes illes pateixen inundacions greus generades per l'onatge, que s'exacerbarà amb l'augment del nivell mitjà de la mar. Les inundacions induïdes per les ones són un procés físic complex que requereix models numèrics computacionalment costosos per ser estimats de manera de confiança, la qual cosa en limita l’aplicació a estudis de casos d'una sola illa.

«Aplicam aquest nou enfocament a les Maldives per calcular l'augment del perill d'ones a causa de l'augment mitjà del nivell de la mar, així com el canvi en elevació de l'illa o protecció costanera necessària per mantenir constants les inundacions provocades per les ones», explica Ángel Amores, investigador de l’IMEDEA (CSIC-UIB), el qual afegeix: Mentre es preveu que augmentin dràsticament futures inundacions a les Maldives a causa de l'augment del nivell de la mar, mostràrem que poden ocórrer impactes similars en illes pròximes amb dècades de diferència, depenent de l'exposició a les ones i la topobatimetria de cada illa. Aquesta avaluació pot ser útil per determinar en quines illes es necessita l'adaptació amb més urgència».

Font: IMEDEA (CSIC-UIB)

Referència bibliogràfica

Amores, A., Marcos, M., Le Cozannet, G. (et al.). (2022). Coastal flooding and mean sea-level rise allowances in atoll island. Sci Rep 12, 1281. https://doi.org/10.1038/s41598-022-05329-1. 

Data de publicació: 27/01/2022