Assessorament en línia sobre benestar emocional, nutrició, activitat física i addicions

El Punt d’Atenció a la Comunitat Universitària ofereix assessorament a través de videoconferències

Ateses les circumstàncies actuals, el Punt d’Atenció a la Comunitat Universitària (PACU) de la UIB oferirà el seu servei d’assessorament sobre benestar emocional, prevenció d’addiccions, activitat física i nutrició mitjançant videoconferències.

D’aquesta manera, el PACU continua donant atenció gratuïta i confidencial als alumnes, al personal docent i investigador i al personal d’administració de la UIB que puguin tenir dubtes o consultes relacionades amb aspectes com ara la salut emocional i la gestió del temps, el consum de drogues, la prescripció i l’orientació d’activitat física o els menús saludables i l’alimentació equilibrada.

El PACU és un servei d’atenció que ofereix el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. Per sol·licitar el servei, l’usuari haurà de demanar cita prèvia a través de l’adreça <vr.universitatsaludable@uib.es> i indicar-hi el títol de la consulta que vol fer. Seguidament, la professional encarregada de la secció pertinent es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per concretar el dia i l’hora per fer l’assessorament a través de la plataforma Skype.

Data de publicació: 22/04/2020