Assemblea General Extraordinària de la CRUE per valorar el Reial decret 3+2

El Rector de la UIB assisteix a la reunió dels rectors de les universitats espanyoles a Madrid

Dia: dilluns, 2 de febrer de 2015
Hora: 18.30 hores 
Lloc: Zona de la UNED Escola Pia, Madrid

Comunicat de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles

Davant l’aprovació en Consell de Ministres del Reial decret pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, CRUE, manté la postura que ha manifestat en els últims mesos.

La CRUE considera que no es donen les condicions necessàries ni l'oportunitat per implantar ara un model diferent que pugui contribuir a un major desequilibri en l'oferta de titulacions universitàries. En tot cas, amb la decisió de publicació del decret, entén que hauria d'haver existit una moratòria en la seva aplicació que possibilités l’elaboració d'uns criteris homogenis per a la seva implantació en tot el territori nacional, evitant contradiccions i incoherències en les decisions que puguin adoptar les comunitats autònomes i les universitats, produint-se una pèrdua de homogeneïtat en el sistema universitari espanyol.

Per analitzar en profunditat el Reial decret, la CRUE ha convocat una Assemblea General Extraordinària, a la qual ha assistit el doctor Llorenç Huguet, Rector de la UIB, amb un únic punt del dia.

Després de l'Assemblea General Extraordinària s'ha celebrat una compareixença de premsa, que s'ha pogut seguir en directe per streaming per exposar davant els mitjans la postura de la CRUE.

Data de publicació: 02/02/2015