Arrenca el III Concurs de Divulgació Científica de la UIB

La UIB convoca la tercera edició d’aquesta iniciativa, que vol estimular la participació de la comunitat universitària en la divulgació del coneixement i la recerca que es generen a la nostra universitat  

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica convoca el III Concurs de Divulgació Científica de la UIB per promoure la publicació d’articles de divulgació de l’activitat científica i la recerca que es desenvolupen en aquesta universitat.

El concurs s’adreça tant al personal docent i investigador com al personal investigador en formació, que estigui matriculat en un grau, màster o doctorat de la UIB, sempre amb coautoria d’un professor de la Universitat de les Illes Balears.

La quantia del premi serà de 1.000 euros, que s’imputaran a una analítica comptable de la Universitat de les Illes Balears a disposició del guanyador del concurs. A més, tant el text guanyador com els articles presentats que, segons la decisió del jurat, reuneixin les condicions adients es publicaran a la web de la Universitat i/o a The Conversation. Aquesta és una plataforma de notícies i articles d’anàlisi escrits per la comunitat acadèmica i investigadora, adreçada directament a la societat i que fa d’intermediària amb els mitjans de comunicació.

Els articles podran tenir una extensió entre 800 i 1.000 paraules i es podran presentar en català, castellà o anglès. S’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça <culturacientifica@uib.cat>, a partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria i fins al 15 de juliol de 2022. 

Documents relacionats

Data de publicació: 13/04/2022