Aquest curs acadèmic els alumnes de la UIB tindran convocatòria d'avaluació extraordinària al juliol

És una de les novetats del curs 2014-15. Els alumnes de la UIB tindran el període d’avaluació extraordinària al mes de juliol, i no al mes de setembre, com era habitual. La decisió és de la Comissió Acadèmica i per Acord del Consell de Govern de la UIB. Prèviament a aquesta decisió, el Vicerectorat de Docència va analitzar els calendaris acadèmics d’universitats de distintes comunitats autònomes, moltes de les quals tenen aquest període extraordinari al juliol. En aquest sentit, s’afavoreix la mobilitat nacional dels nostres estudiants, com també la internacional, ja que podran incorporar-se tot just comenci el curs acadèmic a la Universitat de destinació, a principis de setembre.

D’altra banda, s’analitzaren les dades relatives als estudiants que havien de presentar-se al període extraordinari d’avaluació de setembre d’anys acadèmics anteriors; les dades mostren que la taxa d’èxit no és gaire elevada i la taxa de no presentats és prou significativa.

Aquests factors propiciaren el canvi del període extraordinari, el qual, aquest curs acadèmic, serà del 6 al 17 de juliol.  

Data de publicació: 03/06/2015