Anàlisi dels comportaments dels usuaris en entorns multimèdia

La tesi doctoral d’Antoni Oliver estudia i proposa millores en la predicció de la conducta dels consumidors de realitat virtual i vídeos en 360 graus en funció dels dispositius emprats 

La realitat virtual i les tecnologies que hi estan relacionades es fan servir per a molts tipus de continguts multimèdia, com entorns virtuals o vídeos en 360 graus, que poden ser consumits en diversos dispositius, com ordinadors, mòbils o aparells especialitzats de realitat virtual (d'escriptori i mòbils).

En aquest sentit, la tesi doctoral d'Antoni Oliver, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza el comportament dels usuaris a través de múltiples dispositius en aquests entorns multimèdia. És, curiosament, la tesi número 500 que la UIB ha afegit al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

L’estudi ha proposat un sistema interactiu per crear i reproduir experiències multimèdia basades en entorns de realitat virtual i vídeos en 360 graus amb múltiples dispositius. En concret, s’ha recollit el comportament dels usuaris en un videodocumental interactiu en 360 graus, un museu virtual i un recorregut hipervídeo interactiu en 360 graus pel centre de Palma.

La investigació ha observat que els usuaris del museu virtual mostren algunes diferències significatives de comportament en funció del dispositiu que han fet servir per reproduir-lo: diferent temps entre interaccions, diferències en l'exploració i orientació, i biaixos segons els valors inicials dels seus navegadors.

Pel que fa al recorregut en 360 graus, s'ha observat que els usuaris de dispositius immersius se solen comportar de manera semblant, ja que tenen unes restriccions físiques similars. Per altra banda, els dels dispositius no immersius (ordinador i mòbil) mostren comportaments diferents d'exploració espai-temporal, de dispersió de l'orientació, de moviment d'aquestes orientacions i en l'agrupament de les seves trajectòries. També s'han trobat diferències significatives en funció de dos tipus de vídeo detectats, segons si la càmera es desplaça o no.

Predicció del comportament dels usuaris

L’estudi també ha proposat un model basat en xarxes neuronals que és capaç de classificar les orientacions dels caps dels usuaris segons el tipus de vídeo o el dispositiu que fan servir. Tot, amb una precisió superior al 90% amb només quatre segons de trajectòria.

Per acabar, la investigació ha implementat un model per predir les orientacions fins a dos segons en el futur a partir dels darrers segons d'orientació. Els resultats s’han millorat un 19% en comparació amb un model similar que aprofita el coneixement del tipus de vídeo i del dispositiu que s'ha fet servir.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Autor: Antoni Oliver Tomàs.
  • Títol: Analysis of user behavior with different interfaces in 360-degree videos and virtual reality.
  • Director: Dr. Antoni Bibiloni Coll.
  • Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 

Data de publicació: 02/08/2022