Anàlisi de dades massives (big data) per caracteritzar el moviment animal

Un equip d'investigadors de l'IFISC (CSIC-UIB) han trobat que el moviment dels elefants marins ve determinat tant per la memòria com per la recerca de aliment

L'anàlisi de patrons de moviment en animals requeria fins ara un treball previ en el tractament de les dades: es necessitava definir els punts de gir o turning points, moments en què l'animal canvia de forma significativa la direcció de la seva trajectòria global i que permeten discretitzar el seu moviment. A més, la majoria d'estudis assumeixen que el moviment animal està determinat per factors extrínsecs, com ara la presència de més recursos alimentaris.

Un grup d’investigadors de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC, UIB-CSIC), juntament amb col·legues majoritàriament d'Austràlia, han publicat un article a Scientific Reports en el qual utilitzen un nou mètode per definir aquests patrons de moviment. Aplicant anàlisi de dades massives, els investigadors han seguit mitjançant satèl·lit el moviment de 272 elefants marins (Mirounga leonina) durant més d'una dècada, i han caracteritzat així les seves trajectòries sense haver de definir punts de gir, la qual cosa permetrà en el futur determinar patrons de moviment d'altres animals d'una forma molt més ràpida i automatitzada. En l'estudi s'han trobat evidències que hi ha factors intrínsecs que determinen el moviment dels animals com pot ser la memòria, amb unes característiques molt diferents a les trajectòries determinades per factors externs com pot ser la cerca de menjar.

Rodríguez, Jorge P.; Fernández-Gracia, Juan; Thums, Michele; Hindell, Mark A.; Sequeira, Ana M. M.; Meekan, Mark G.; Costa, Daniel P.; Guinet, Christophe; Harcourt, Robert G.; McMahon, Clive R.; Muelbert, Monica; Duarte, Carlos M.; Eguíluz, Víctor M. Scientific Reports, 7, 112 (2017)

Data de publicació: 16/05/2017