Alumnes de 68 centres de secundària de totes les Illes Balears han fet pràctiques de ciències al DemoLab

El DemoLab ha passat de tenir 584 alumnes el curs 2003-2004 a tenir-ne 2.341 el curs 2007-2008

El programa DemoLab és una iniciativa de la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears que es desenvolupa en el marc del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat, POTU (UIB i Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears). L'objectiu és promoure l'interès els estudis de caire científic entre l'alumnat de secundària. Les activitats del programa s'organitzen perquè alumnes de quart curs d'ESO i primer curs de batxillerat visitin el campus i realitzin activitats pràctiques de laboratori relacionades amb els continguts científics dels seus nivells educatius, amb un equipament que normalment no tenen a l'abast als centres d'educació secundària.

El programa s'ofereix als centres d'educació secundària de totes les Illes a través del Programa d'Activitats Educatives de la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears.

Durant l'any acadèmic 2007-2008 han participat al Laboratori Jove DemoLab 2.341 alumnes i 160 professors de 68 centres de secundària de les Illes Balears.


ALGUNES DADES DEL PROGRAMA DEMOLAB

 

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

Sessions

24

86

86

90

93

Alumnes

4t ESO

-

879

1.113

1.214

1.366

Alumnes

1r batx

-

1.229

988

969

975

Alumnes

584

2.108

2.101

2.183

2.341

Professors/es

34

133

143

145

160

Centres dif.

21

49

52

62

68


Activitats desenvolupades al Laboratori Jove

Per treballar amb l'alumnat de secundària, tant al laboratori com en la visita guiada, el DemoLab ha comptat amb la col·laboració de 26 alumnes de la Facultat de Ciències.

Les sessions pràctiques al campus de Mallorca s'han desenvolupat al Laboratori Jove de l'edifici Mateu Orfila i Rotger, adscrit a la Facultat de Ciències.

Les pràctiques realitzades durant el curs 2007-2008 han estat les següents:

· Investigam un ecosistema aquàtic (4t curs d'ESO)
· Què és la sang? (1r curs de batxillerat)
· Una medusa... d'ADN! (4t curs d'ESO)
· Què trobam dins un mamífer? (1r curs de batxillerat)
· Els interessants efectes dels medis transparents sobre la llum (4t curs d'ESO)
· Tenir-ne zero és difícil (1r curs de batxillerat)
· És una substància, dues en una o tres en una? (4t curs d'ESO)
· És aigua o una altra cosa? (1r curs de batxillerat)


El DemoLab a Eivissa i Menorca

Amb el suport de la Direcció General de R+D+I de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears i de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) de la UIB, el programa DemoLab es desplaçà a la seu de la UIB a Menorca, en el marc de la V Setmana de la Ciència i la Tecnologia. Hi participaren 118 alumnes de sis centres.

El DemoLab també s'ha presentat a la Fira de la Ciència 2008 a Eivissa. Hi participaren 145 alumnes de 6 centres d'Eivissa i d'1 centre de Formentera. Així mateix, aquest curs acadèmic han visitat el campus de la UIB 41 alumnes de tres centres d'Eivissa.

Durant l'any acadèmic 2007-2008 ha coordinat el programa DemoLab el professor Gabriel Cànaves Quetglas, adscrit a la Direcció General d'Universitat, gràcies a una comissió de serveis concedida per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Data de publicació: 02/07/2008