Al campus, condueix amb seny

La circulació de vehicles genera problemes greus de mobilitat i seguretat 

La circulació de vehicles, tant als accessos com a l’interior del campus universitari, genera problemes greus tant pel que fa a la mobilitat com a la seguretat i el confort de la població usuària.

S’han detectat un grapat de problemes relacionats amb l’estacionament dels vehicles en diferents àmbits (cotxes mal aparcats en interseccions de vials, a les places per a discapacitats, a les entrades dels edificis, etc.). Al campus hi ha una capacitat de pàrquings suficient per absorbir l’estacionament diari dels cotxes, fins i tot en les hores de més afluència. Per això, s’ha d’evitar aparcar en zones no habilitades i s’han d’utilitzar els aparcaments del campus de la forma més correcta possible.

Cal recordar que el Reglament general de circulació afecta els usuaris de totes les vies i de tots els terrenys d’ús comú. Per tant, les normes de circulació són d’aplicació en les mateixes condicions i amb les mateixes conseqüències tant al campus com a fora. És a dir, la senyalització, tant horitzontal com vertical, del campus és de compliment obligat pel que fa a l’estacionament, l’excés de velocitat, etc.

D’altra banda pel mal estacionament d’alguns vehicles, hi ha un problema greu de seguretat al campus relacionat amb el trànsit de vehicles d’emergències (ambulàncies, bombers, etc.) i també de transport públic (bus de l’EMT).
Les principals accions que generen conflictes i que s’han d’evitar són:

  • Aparcar als espais reservats per a persones amb discapacitat, òbviament, en cas de no disposar d’autorització.
  • Aparcar als espais reservats per a càrrega i descàrrega de mercaderies, si el vehicle no disposa d’autorització.
  • Aparcar als espais reservats per a càrrega elèctrica, si no es disposa d’autorització.
  • Aparcar damunt les voreres, al carril bici, o als espais on la senyalització tant vertical com horitzontal ho prohibeix.
  • Aparcar en zones on s'impedeix el pas dels vehicles d’emergències i de transport públic (bus de l’EMT).
  • Aparcar en zones tancades puntualment per un esdeveniment al campus.

Per tant, es proposen les mesures següents:

  • Mesures estructurals (millorar la senyalització vertical i horitzontal, elements dissuasius, etc.).
  • Campanyes d’educació viària.
  • En cas d’identificar un vehicle que incompleixi el Reglament general de circulació, especialment en el sentit anteriorment expressat, es pot requerir la presència de la Policia Local. 

Data de publicació: 02/10/2015