Ajuts de matrícula per als estudiants de la UIB. Any acadèmic 2013-14

Convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes 

La Universitat de les Illes Balears, sensible a situacions excepcionals vinculades a l'actual conjuntura econòmica i que, pel seu caràcter de fets sobrevinguts, no trobin empara dins els mecanismes prevists per les administracions públiques competents, considera adient introduir uns ajuts destinats als estudiants que estiguin en dificultats econòmiques derivades de circumstàncies personals o familiars amb què no havien comptat. 

Tema relacionat

Documents relacionats

Data de publicació: 16/06/2014