Airea: un sistema de control de la qualitat de l'aire ideat a la UIB i ROBOTBAS

El grup de recerca en Construccions Arquitectòniques i Enginyeria de l’Edificació ha ideat un model de sonda per controlar de forma intuïtiva paràmetres que poden comportar riscs per a la salut en ambients tancats 

La ventilació dels espais tancats és una de les recomanacions que les autoritats sanitàries han incorporat al conjunt de mesures de prevenció de la COVID-19, juntament amb l’ús de la màscara, el manteniment de la distància i les mesures d’higiene. Amb l’objectiu de contribuir a la reducció dels riscs de contagi de COVID-19 en espais interiors, un equip d’investigadors del grup de recerca en Construccions Arquitectòniques i Enginyeria de l’Edificació de la Universitat de les Illes Balears ha col·laborat amb l'empresa mallorquina ROBOTBAS per idear un model de sonda de control de la qualitat de l’aire en espais interiors, que permet fer un seguiment dels paràmetres que poden comportar un risc per a la salut, entre d’altres, el risc de contagi per aerosols del virus causant de la COVID-19.

La patent del sistema ja es comercialitza amb el nom d’Airea i es pot adquirir a través de l’empresa ROBOTBAS, la qual s’ha signat un contracte d’explotació comercial amb la UIB. Aquesta empresa es va interessar per la patent i el concepte tecnològic ideat pels investigadors de la UIB, i en va desenvolupar el disseny final.

El dispositiu resultant d’aquesta col·laboració es pot ubicar a escoles, oficines, despatxos, gimnasos, hospitals, llars, etc., i, en general, a qualsevol lloc on es vulgui controlar la qualitat de l'aire interior. El sistema no només valida la qualitat de l’aire a partir de la concentració de CO2, sinó que també pot mesurar altres paràmetres, com ara la presència dels anomenats TVOC (compostos orgànics volàtils totals), la temperatura o la humitat relativa, per la qual cosa serà d'utilitat en una societat ara més conscienciada per la importància del control de la salubritat en ambients interiors, i no únicament en aquests moments d'incidència COVID.

El sistema neix de l’adaptació d’una patent anterior del grup, que consistia en el disseny d’un sistema de control de ventilació creuada per millorar el confort tèrmic els mesos de calor/estiu. En el disseny inicial, aquest sistema ja incorporava un model de control de la qualitat d’aire interior. El sistema es va instal·lar, en el marc del projecte europeu Life Reusing Posidonia, a una promoció d’habitatges de protecció oficial de l’IBAVI que es va construir a Sant Ferran (Formentera) i que va ser mereixedora del premi FAD d’arquitectura 2018, entre d’altres.

Els investigadors de la UIB, juntament amb l'equip de R+D de ROBOTBAS adaptaren els algoritmes de control del sistema als requeriments derivats de la situació causada amb la pandèmia per coronavirus, de manera que el nou sistema permet detectar quan la qualitat de l’aire anterior no és l’adequada i pot comportar riscos per a la salut. El sistema final dissenyat i fabricat per ROBOTBAS també facilita la presa de decisions dels usuaris, atès que indica quan és necessari obrir per ventilar els espais de manera natural amb l’objectiu de renovar l’aire interior. Els avisos es fan per mitjà de la il·luminació per colors: el dispositiu emet una llum verda quan els valors estan en nivells normals; de color groc, quan la qualitat de l’aire disminueix i, de color vermell, quan s’assoleixen nivells que superen els màxims recomanats i és urgent ventilar l’espai. El sistema incorpora també un senyal acústic per alertar l’usuari.

La sonda pot mesurar en temps real l’estat dels espais interiors i transmetre les dades a distància a través de WI-FI mitjançant la plataforma en línia Airea Sensor, perquè es puguin fer seguiments dels espais on estan instal·lades o anàlisis temporals, i també aconseguir prediccions que facin possible un modelatge de comportaments. Aquesta característica és de gran utilitat per a les aules i espais docents, atès que permet anticipar les decisions sobre com ventilar aquest tipus d’espais a partir d’anàlisis en intervals de temps i increments relatius de valors de CO2. D'aquesta manera, es poden evitar les grans pèrdues de confort tèrmic que ocorren quan es ventila al 100 per cent en els mesos freds, i, al mateix temps, validar la qualitat de l’aire interior i la salubritat per als usuaris.   

Data de publicació: 19/01/2021