Actualització de les mesures preventives contra la COVID-19

El Servei de Prevenció de la UIB ha actualitzat, dia 15 de desembre, les mesures preventives de la COVID-19. Les trobareu a l'enllaç següent:

https://prevencio.uib.cat/digitalAssets/612/612168_mesures-preventives-covid-uib.pdf

Per altra part, segons el Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària, us recordam que als centres de treball i espais tancats és obligatori l'ús continuat de la màscara homologada, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat, hi hagi mampares i la ventilació de l'espai sigui l’adequada. 

Data de publicació: 15/12/2020