Acte de presa de possessió dels nous degans i de la directora d'escola de la UIB

El procés electoral per triar degans i directors d’escola de la Universitat de les Illes Balears va començar el dia 12 de novembre de 2019. Els professors que han estat designats degans i directora d’escola de la UIB són: 

  • Doctora Cristina Gil Membrado, degana de la Facultat de Dret
  • Doctor José María Carretero Gómez, degà de la Facultat d’Economia i Empresa
  • Doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres 
  • Doctora Cristina Moreno Mulet, degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
  • Doctor Jordi Pich Solé, degà de la Facultat de Psicologia
  • Doctora M. Dolores Tirado Bennàssar, degana de la Facultat de Turisme 
  • Doctora Lorenza Carrasco Martorell, directora de l’Escola Politècnica Superior 
  • Doctor Joan Ribot Riutort, degà de la Facultat de Ciències
  • Doctor Miquel F. Oliver Trobat, degà de la Facultat d’Educació, que no ha pogut assistir a l’acte

El degà o director el tria la Junta de Facultat o Escola entre els professors amb vinculació permanent a la Universitat i que imparteixen docència en els estudis adscrits al centre.

La durada del mandat és de quatre anys i pot sortir reelegit, de manera consecutiva, només una vegada.

El degà o director cessa a petició pròpia, perquè hagi transcorregut el període pel qual fou elegit o com a conseqüència d'una moció de censura, que ha d’haver formulat la Junta de Facultat o Escola, convocada amb aquesta finalitat en la forma regulada pels Estatuts.

Cada quatre anys es triaran els degans i directors de les escoles, d’acord amb la normativa electoral. Qui hagi cessat continuarà en funcions fins que sigui nomenat i hagi pres possessió el nou degà o director electe. 

Data de publicació: 18/02/2020