Acte de presa de possessió del personal d'administració i serveis que ha superat les proves selectives a la UIB

Dia: dimarts, 14 de març de 2017
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma  

El Rector, Llorenç Huguet, el Secretari General, Pedro Grimalt, els vicerectors Joana Maria Seguí, Margalida Payeras, Xavier Varona i David Pons, i el delegat del Rector Antonio Fernández-Coca, han acompanyat avui en l’acte presa de possessió el personal d’administració i serveis que ha superat les darreres proves selectives:

Com a funcionaris de carrera de la UIB, subgrup A1, de cossos específics d’altres serveis de la UIB, pel torn de promoció interna, els senyors José Luis Ortego Hernando, Immaculada Sans Puig, Jerònia Ramon Molinas, Miguel Ángel Moreno Jiménez i Catalina Roig Adrover.

Com a funcionaris de carrera, els aspirants que han aprovat les proves selectives de l’escala de tècnics mitjans de la Universitat de les Illes Balears, subgrup A2, de cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, pel torn de promoció interna, senyors Miquel Amorós Puig, Isabel Torrandell Serra i Maria Rosa Pérez Galiana.

Com a funcionari de carrera, l’aspirant que ha aprovat les proves selectives de l’escala de facultatius de biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, subgrup A1, de cossos específics de biblioteca i arxiu pel torn de promoció interna, senyor Juan Espina de la Portilla.

Com a funcionaris de carrera, els aspirants que han aprovat les proves selectives de l’escala d’auxiliars de biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, subgrup C1, de cossos específics de biblioteca i arxiu d’aquesta universitat, pel torn de promoció interna, senyors Javier González Huesca, Catalina Estela Barceló, Jaume Gomila Alemany i Sònia Capellà Soler. 

Data de publicació: 14/03/2017