Acte de presa de possessió de tècnics superiors en TIC de la UIB, de cossos específics

Dia: dimarts, 18 de juliol de 2017
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

Els senyors Antoni Antich Cifre, Juan Cristóbal Jiménez Herranz, Isabel Maria Perelló Bisellach, Francesc Xavier Bonet Vaillo i Josep Antoni Frau Coll, han pres possessió avui com a tècnics superiors en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de cossos específics, de la Universitat de les Illes Balears.

A l’acte hi eren presents el doctor Llorenç Huguet, Rector de la UIB; la senyora Antònia Fullana, Gerent; el doctor Jordi Llabrés, vicerector de Transferència i Relacions Institucionals; la doctora Maria Llompart, vicerectora d’Economia i Infraestructures; el doctor Juan Frau, vicerector de Docència; i el senyor Jeroni Reynés, assessor jurídic de la Universitat de les Illes Balears. 

Data de publicació: 18/07/2017