Acte de presa de possessió de personal docent i investigador de la UIB

Avui, dia 15 de desembre de 2020, a la sala d’actes de Son Lledó, ha tingut lloc la presa de possessió dels 24 membres del personal docent i investigador de la UIB. El Rector, doctor Llorenç Huguet, ha presidit l'acte, acompanyat de la vicerectora de Professorat, doctora Maria Antònia Fornés; el vicerector de Docència, doctor Joan Frau; la vicerectora d’Economia i Infraestructures, doctora Maria Llompart; la vicerectora d’Estudiants, doctora Rosa Isabel Rodríguez; i el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, doctor Jordi Llabrés.

Han pres possessió com a catedràtics d’universitat:

 • La doctora Antònia Paniza Fullana, de l’àrea de coneixement de Dret Civil
 • El doctor Jeroni Galmés Galmés, de l’àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal
 • El doctor Onofre Martorell Cunill, de l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat
 • El doctor Albert Josep Sesé Abad, de l’àrea de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament
 • La doctora Sebastiana Maria Sabater Rebassa, de l’àrea de coneixement d’Història de l’Art
 • El doctor Víctor Homar Santaner, de l’àrea de coneixement de Física de la Terra

Han pres possessió com a professors titulars d’universitat:

 • El doctor Maurici Ruiz Pérez, de l’àrea de coneixement de Geografia Física
 • La doctora Maria Assumpció Rost Bagudanch, de l’àrea de coneixement de Llengua Espanyola
 • El doctor Tomás Lejarraga, de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses
 • El doctor Xavier Varona Gómez, de l’àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • El doctor Feliu Josep Bauzà Martorell, de l’àrea de coneixement de Dret Administratiu
 • La doctora María Antonia Jiménez Cortés, de l’àrea de coneixement Física de la Terra
 • La doctora Maria del Mar Bibiloni Esteva, de l’àrea de coneixement de Fisiologia
 • El doctor Vicenç Josep Canals Guinand, de l’àrea de coneixement d’Enginyeria Mecànica
 • La doctora Antònia Juan Vicens, de l’àrea de coneixement d’Història de l’Art

Han pres possessió com a professors contractats doctors:

 • El doctor Isaac Lera Castro, de l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • El doctor Bartomeu Mut Amengual, de l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar
 • La doctora Rebeca del Carmen Méndez Durón, de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses
 • El doctor Eduard Alonso Paulí, de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses
 • La doctora Claudia Paredes Esquivel, de l’àrea de coneixement de Zoologia
 • El doctor Ricardo Jesús Navarro Gómez, de l’àrea de coneixement de Dret Financer i Tributari
 • La doctora Maria Jerònima Ferrer Ribot, de l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar
 • La doctora Catalina Pons-Estel Tugores, de l’àrea de coneixement de Dret Civil

Ha pres possessió del seu càrrec acadèmic:

 • El doctor Miquel J. Roca Adrover, director del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció 

Data de publicació: 15/12/2020