Acte de presa de possessió de personal docent i investigador de la UIB

Avui, dia 11 de novembre de 2011, a Son Lledó, ha tingut lloc la presa de possessió de 24 nous membres del personal docent i investigador de la UIB. La doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB, ha presidit l'acte, acompanyada del doctor Antoni Gili, Secretari General de la UIB; el doctor Juan José Montaño, vicerector de Docència i Qualitat; la doctora Maria Juan, vicerectora d’Estudiants; i el doctor Mateu Servera, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

Han pres possessió com a catedràtics d’universitat

 • El doctor Miquel Antoni Beltran Munar, de l’àrea de coneixement de Filosofia Moral
 • El doctor Ángel García Raso, de l’àrea de coneixement de Química Orgànica
 • El doctor Jaume Pons Morro, de l’àrea de coneixement de Física Aplicada
 • El doctor Antoni Femenia Marroig, de l’àrea de coneixement d’Enginyeria Química
 • El doctor Damià Gomis Bosch, de l’àrea de coneixement de Física de la Terra

Han pres possessió com a professors titulars d’universitat:

 • El doctor Joan Ernest de Pedro Gómez, de l’àrea de coneixement d’Infermeria
 • El doctor Guillem Xavier Pons Buades, de l’àrea de coneixement de Geografia Física
 • El doctor Jaume Verd Martorell, de l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica
 • La doctora Regina Alemany Alonso, de l’àrea de coneixement de Biologia Cel·lular
 • El doctor Cristóbal López Sánchez, de l’àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada
 • El doctor Rubén Santamarta Martínez, de l’àrea de coneixement de Física Aplicada
 • La doctora Magdalena Concepció Cladera Munar, de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada
 • El doctor José Luis Groizard Cardosa, de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada
 • El doctor Jairo Rocha Cárdenas, de l’àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • La doctora Lucía Loureiro Porto, de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa

Han pres possessió com a professors contractats doctors:

 • La doctora Catalina Calafat Ripoll
 • El doctor Bartomeu Alorda Ladaria
 • El doctor Àngel Bujosa Bestard
 • La doctora Jenny Carolina de Freitas Fernandes
 • El doctor Rafael Jiménez López
 • La doctora Maria Carme Ramis Palmer
 • La doctora Catalina M. Torres Figuerola
 • El doctor Daniel Ruiz Aguilera

Ha pres possessió del seu càrrec acadèmic:

 • El doctor Miquel Francesc Oliver Trobat, director de l’Institut de Ciències de l’Educació

Data de publicació: 11/11/2011