Acte de presa de possessió de personal docent i investigador i personal d'administració i serveis de la UIB

Dimecres, 14 de juliol de 2010, han pres possessió com a catedràtics d’universitat:

 • El doctor Alfons Lluís Palmer, de l’àrea de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament
 • El doctor Antoni Gomila, de l’àrea de coneixement de Psicologia Bàsica

Així mateix han pres possessió com a professors titulars d’universitat:

 • El doctor Arnau Reynés, de l’àrea de coneixement de Música
 • La doctora Marta Fernández, de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa
 • La doctora Maria Pilar Andrés, de l’àrea de coneixement de Psicobiologia
 • La doctora Maria Magdalena Romera, de l’àrea de coneixement de Llengua Espanyola

D’altra banda, han pres possessió com a professors contractats doctors:

 • El doctor José María Carretero
 • El doctor Marc Escrihuela
 • La doctora Sílvia Elena Fernández
 • El doctor Jeroni Galmés
 • El doctor Felip Riera
 • El doctor Javier Varona

Com a professores col·laboradores, han pres possessió:

 • La doctora Maria Teresa Arbós
 • La doctora Elisa Bosch

També ha pres possessió com a directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia:

 • La doctora Margalida Miró

Com a funcionaris de carrera per a l’ingrés a l’escala d’ajudant de suport administratiu:

 • La senyora Patrícia Maldonado

I com a funcionaris de carrera per a l’ingrés a l’escala administrativa:

 • La senyora Maria Carme Ribas
 • La senyora Antònia Mesquida
 • La senyora Francesca Crespí
 • La senyora Francesca Fiol
 • La senyora Patrícia Alcover
 • El senyor Francesc Xavier Lliteras
 • La senyora Ana Monterrubio
 • La senyora Maria Palou
 • La senyora Núria Brunet
 • La senyora Margalida Rubí

Data de publicació: 14/07/2010