Acte de presa de possessió de catedràtics, professors titulars i professors contractats doctors de la UIB

Dia: dimarts, 5 de juny de 2018
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 
 

Ha tingut lloc la presa de possessió com a catedràtics d’universitat dels doctors Antoni Aguiló Pons, de l’àrea de coneixement de Fisioteràpia; Andrés Enrique Arias, de Llengua Espanyola; Antoni Frontera Beccaria, de Química Orgànica; Enrique García Riaza, d’Història Antiga; Sebastià Monserrat Tomàs, de Física de la Terra; Maria Concepció Seguí Palmer, de Física Aplicada; i Eduard Ramon Ribas, de Dret Penal.

També han pres possessió com a professors titulars d’universitat els senyors Bartomeu Alorda Ladaria, de Tecnologia Electrònica; Cristina Gil Membrado, de Dret Civil; Julien Joseph Pierre Javaloyes, d’Òptica; Maria Magdalena Brotons Capó, d'Història de l'Art; María Jesús Álvarez Torres, de Matemàtica Aplicada; Joan Torrens Serra, de Física Aplicada; Adamo Valle Gómez, de Bioquímica i Biologia Molecular; i David Quiñonero Santiago, de Química Orgànica.

I han pres possessió com a professors contractats doctors els doctors Antoni Bordoy Fernández, de Filosofia; Jaume García Rosselló, de Prehistòria; Rubén Jarazo Álvarez, de Filologia Anglesa; Antoni Jaume Capó, de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial; Andreu Lluís Jaume Rodríguez, de Filosofia; Lucia Mangiavacchi, d’Economia Aplicada; Cristina Suemay Manresa Yee, de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial; Sebastià Massanet Massanet, de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial; Carles Mulet Forteza, d’Economia Financera i Comptabilitat; Luca Piccoli, d’Economia Aplicada; Rafel Ramis Barceló, d’Història del Dret i de les Institucions; Maria Assumpció Rost Bagudanch, de Llengua Espanyola; Antoni Rubí Barceló, d’Economia Aplicada; i Maria Santana Gallego, d’Economia Aplicada.

A l’acte hi han assistit el Rector de la UIB, Llorenç Huguet; la Gerent, Antònia Fullana; la Secretària General, Antònia Paniza; la vicerectora de Professorat, Maria Antònia Fornés; i la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, Joana Maria Seguí.  

Data de publicació: 05/06/2018