Acte de presa de possessió de càrrec docents i personal docent i investigador de la UIB

Avui, dia 12 de gener de 2022, a la sala d’actes de Son Lledó, ha tingut lloc la presa de possessió de 24 membres del personal docent i investigador de la UIB. El Rector, doctor Jaume Carot, ha presidit l'acte, acompanyat del vicerector de Personal Docent i Investigador, Antoni Bordoy, i dels membres del Consell de Direcció de la Universitat.

Han pres possessió com a càrrecs directius:

 • El doctor Bartomeu Coll Vicens, director de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari.
 • La doctora Eva Aguilar Mediavilla, directora de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa.
 • El doctor Jaume Garau Amengual, director de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat.
 • El doctor Gabriel Cardona Juanals, director de l’Escola Politècnica Superior.
 • La doctora Noemí Sansó Martínez, directora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
 • La doctora Carolina Sitges Quirós, directora del Departament de Psicologia.
 • El doctor José M. Escalona Lorenzo, director de l’Institut de Recerca Agroambiental i d’Economia de l’Aigua.
 • La doctora Jerònia Lladó Vich, directora d’Edicions UIB.

Han pres possessió com a catedràtics d’universitat:

 • El doctor Joan Ribot Riutort, de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular.
 • El doctor Rafel Jaume Prohens Sastre, de l’àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada.
 • El doctor David Sánchez Martín, de l’àrea de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
 • El doctor Alfred Martín Oliver, de l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat.
 • El doctor Josep Lluís Rosselló Sanz, de l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica.
 • El doctor Aleix Calveras Maristany, de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses.
 • El doctor Mateu Servera Barceló, de l’àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • El doctor Rodrigo Picos Gayà, de l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica.
 • La doctora Francesca Salvà Mut, de l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar.

Han pres possessió com a professors titulars d’universitat:

 • La doctora Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor, de l’àrea de coneixement de Dret Internacional Privat.
 • El doctor Carlos Guerrero Tomé, de l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors.
 • El doctor Isaac Lera Castro, de l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors.
 • El doctor Antoni Lluís Mesquida Calafat, de l’àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics.
 • La doctora Clàudia Caterina Paredes Esquivel, de l’àrea de coneixement de Zoologia.
 • La doctora Laura Daniela Ferrer Trovato, de l’àrea de coneixement de Química Analítica.
 • El doctor Javier Gulías León, de l’àrea de coneixement de Producció Vegetal.
 • El doctor Guillem Mateu Vicens, de l’àrea de coneixement de Zoologia.
 • El doctor Carlos Mulet Forteza, de l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat.
 • El doctor Adrià Muntaner Mas, de l’àrea de coneixement de Didàctica de l’Expressió Corporal.
 • La doctora Aina Maria Yáñez Juan, de l’àrea de coneixement d’Infermeria.
 • El doctor Miquel Àngel Conesa Muñoz, de l’àrea de coneixement de Producció Vegetal.
 • La doctora Valeria Soledad Eim Iznardo, de l’àrea de coneixement d’Enginyeria Química.
 • El doctor Miquel David Ferrer Reynés, de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular.
 • El doctor David Moranta Mesquida, de l’àrea de coneixement de Fisiologia.
 • La doctora Silvia Tejada Gavela, de l’àrea de coneixement de Fisiologia.
 • El doctor Joan Josep Cerdà Pino, de l’àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada.

Han pres possessió com a professors contractats doctors:

 • El doctor Juan José Bermúdez de Castro Acaso, de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa.
 • El doctor Pere Capellà Simó, de l’àrea de coneixement de Didàctica de l’Expressió Plàstica.
 • La doctora Susana María Cortés Pomacóndor, de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa.
 • El doctor Joan González Guardiola, de l’àrea de coneixement de Filosofia.
 • El doctor José Antonio Jurado Rivera, de l’àrea de coneixement de Genètica.
 • El doctor Abel Ernesto Lucena Pimentel, de l’àrea de coneixement d’Organització d'Empreses.
 • La doctora Sònia Martínez Andreu, de l’àrea de coneixement d’Infermeria.
 • La doctora Neus Piña Capó, de l’àrea de coneixement de Química Orgànica.
 • La doctora Carme Pinya Medina, de l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar.
 • La doctora Maria Isabel Ripoll Perelló, de l’àrea de coneixement de Filologia Catalana.
 • La doctora Natalia Romero Franco, de l’àrea de coneixement de Fisioteràpia.
 • La doctora Aida Rosende Pérez, de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa.
 • La doctora Noemí Sansó Martínez, de l’àrea de coneixement d’Infermeria.
 • El doctor Robert Josep Soler Juan, de l’àrea de coneixement d’Astronomia i Astrofísica.
 • El doctor Cristòfol Vives Bauzà, de l’àrea de coneixement de Biologia Cel·lular.

Ha pres possessió com a integració en el cos de professors titulars d’universitat:

 • El doctor Pere A. Palmer Rodríguez, de l’àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Data de l'esdeveniment: 12/01/2022

Data de publicació: 12/01/2022