Acte de constitució del nou Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Dia: divendres, 4 d'abril de 2008
Hora: 17 h
Lloc: Cas Jai,
campus universitari,
cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.

Tindrà lloc la sessió de constitució del nou Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Hi seran presents el senyor Felicià Fuster, president entrant del Consell Social; el senyor Miquel Triola, president sortint del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears; la senyora Francesca Garcias, directora general d'Universitat del Govern de les Illes Balears; la senyora Bàrbara Galmés, consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears; i la doctora Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears.

També hi assistiran els membres del Consell Social sortint, els membres del nou Consell Social, i membres del Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears.

L'acte serà obert als mitjans de comunicació interessats.

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears és l'òrgan col·legiat de la Universitat, mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora en la definició dels criteris i de les prioritats del plantejament estratègic de la Universitat a la comunitat on s'enquadra.

Documents relacionats

Data de publicació: 04/04/2008