Acord marc de col·laboració amb el Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca

Dia: dijous, 22 de juny 2017
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, i el president del Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca, senyor Pere Joan Riera, han signat un acord marc de col·laboració que farà possible desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en els termes que s’acordin de forma específica. També ha assistit a l'acte el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals, doctor Jordi Llabrés.

Gràcies a aquest acord, ambdues institucions, amb el suport de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), començaran a treballar per posar en marxa diferents projectes, com ara la creació d'un observatori de la lectura, l'aprenentatge, el llibre digital i digital transmèdia; el desenvolupament d'una plataforma virtual de continguts culturals de les Illes Balears i el desenvolupament de software editorial i creatiu.

A més, els doctors Lluís Ballester, professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques; Marco Robledo, professor del Departament d'Economia de l'Empresa; i el doctor Miquel Mascaró, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, s'han incorporat com a assessors al Clúster de Còmic i Nous Mèdia. 

Data de l'esdeveniment: 22/06/2017

Data de publicació: 21/06/2017