Acord entre la UIB i l'Ajuntament d'Andratx per estudiar l'impacte de la COVID-19 en el municipi

El grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la UIB en farà un seguiment del grau d’afectació i de la resposta immunològica entre juny i desembre de 2020

 L’Ajuntament d’Andratx i la Universitat de les Illes Balears han signat un conveni de col·laboració per avaluar el grau d’afectació i la resposta immunològica davant la COVID-19 dels habitants d’Andratx en general i de la població que fa tasques essencials al municipi en particular.

Han signat el conveni el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet, i la batllessa d’Andratx, senyora Katia Rouarch, a l’ajuntament del municipi el divendres 19 de juny. També han assistit a l'acte de signatura el doctor Josep Antoni Tur, catedràtic de Fisiologia de la UIB, i la senyora Maria Teresa Gallegos, directora de la Zona Bàsica de Salut Ponent-Andratx.

L’estudi es durà a terme mitjançant un seguiment longitudinal de cohorts (en total, 500 persones), seguides al llarg de diferents onades epidemiològiques entre els mesos de juny i desembre de l’any 2020. Aquest seguiment es farà mitjançant la quantificació de la titulació d’anticossos IgG i IgM per tècnica d’ELISA i de la càrrega viral per tècnica de PCR, a més de qüestionaris sociodemogràfics i d’estat de salut, entre els habitants del municipi seleccionats.

Els resultats finals de l’estudi es lliuraran el gener de 2021 i s’espera obtenir una descripció evolutiva de la càrrega immunològica i viral de les cohorts poblacionals seleccionades, segons les onades epidemiològiques i el moment de l’obtenció de les mostres, així com la definició dels factors o variables que hi puguin estar relacionats.

L’estudi el duran a terme els investigadors del grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la UIB, l’IDISBA i el CIBEROBN, sota la direcció dels doctors Josep Antoni Tur, catedràtic de Fisiologia, i Antoni Sureda, professor titular d’universitat de Bioquímica i Biologia Molecular, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB, i la col·laboració de Maria Teresa Martínez Gallegos, directora de la Zona Bàsica de Salut Ponent-Andratx i metge responsable de l’equip de pediatria del centre. L’equip de la UIB s’encarregarà de la presa de mostres, la interpretació clínica dels resultats i de la realització de les tècniques d’ELISA i de PCR, així com la implementació de la base de dades i anàlisi estadística dels resultats.

L’Ajuntament d’Andratx aportarà 100.000 euros per a l’adquisició de material i la gestió economicoadministrativa. També posarà a disposició de l’equip d’investigadors el personal necessari per realitzar tasques informàtiques, logístiques i burocràtiques.

Data de publicació: 19/06/2020