Acord de col·laboració entre la UIB i l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

La UIB i l’OPLC promouran pràctiques d’alumnes, estudis propis d’especialització i premis TFG i TFM 

La Universitat de les Illes Balears i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (OPLC) han signat un protocol de col·laboració en activitats de formació, transferència de coneixements i recerca relacionats amb la prevenció i el control de la corrupció.

Aquest acord inclou, per ambdues entitats, la transferència d’informació sobre seminaris, conferències i altres esdeveniments de valor acadèmic, el suport per a activitats de formació i recerca, l’assessorament en la formació i en l’adquisició de bibliografia i altres recursos en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció.

En particular, ambdues entitats promouran les pràctiques curriculars i extracurriculars per a estudiants de grau i postgrau a l’Oficina; estudiaran la viabilitat de crear un títol propi relacionat amb la prevenció de la corrupció, i crearan premis per a treballs de fi de grau i de màster vinculats a la tasca de l’OPLC  i dissenyaran estratègies divulgatives relacionades amb l'ètica i la integritat dirigides als estudiants més joves.

A l’acte de signatura del protocol hi han assistit el Rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Llorenç Huguet; el vicerector de Docència, el doctor Joan Frau, el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, el senyor Jaime Far, i el Cap de l’Àrea d’Assessorament Jurídic de l’OPLC, el senyor Miquel López. 

Data de publicació: 10/01/2020