Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb la Universitat Isabel I

El Rector de la Universitat Isabel I, doctor Alberto Gómez, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, han signat a Burgos tres acords de col·laboració acadèmica, científica i cultural. El primer és un acord marc de cooperació,  el segon està relacionat amb l’activitat dels grups de recerca en nutrició comunitària i ciències de la salut d’ambdues universitats, i el tercer acord, relacionat amb l’anterior, suposa un compromís específic per a la defensa de tesis doctorals en nutrició i ciències dels aliments.

L’acord marc de col·laboració signat té com a objectius principals desenvolupar programes d’estudi conjunts, l’intercanvi i la cooperació en el camp de la docència, la formació d’estudiants i la recerca. L’acord, que no comporta cap compromís financer, estableix un sistema acadèmic de reconeixement i convalidació mutus, que tindrà una validesa mínima de quatre anys.

El segon acord desenvolupa la col·laboració científica entre el grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la UIB i la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Isabel I, amb el desenvolupament d’activitats acadèmiques conjuntes, l’intercanvi de professors, investigadors, alumnes i materials, mètodes i tècniques de recerca. Els responsables d’aquesta col·laboració són la doctora Olaia Abadía, degana de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Isabel I, i el doctor Josep A. Tur, director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB.

El tercer acord estableix les condicions generals de col·laboració institucional entre ambdues universitats per al desenvolupament de tesis doctorals en Nutrició i Ciències dels Aliments. 

Vídeo

Data de publicació: 14/01/2016