Aclariment sobre la detenció de Valeri I.

Arran de les informacions aparegudes aquest cap de setmana als mitjans de comunicació, la UIB fa constar que el senyor Valeri I. no està ni ha estat mai vinculat contractualment a la Universitat de les Illes Balears, ni com a personal docent investigador ni com a personal d’administració i serveis.

No obstant això, consta que va ser alumne de la UIB encara que no va acabar els estudis.

Data de publicació: 19/09/2016