ASIMA: cinquanta anys d'història industrial de Mallorca

La tesi doctoral de Senén de la Mata Menéndez investiga el paper de l'Associació d'Industrials de Mallorca en el desenvolupament econòmic de les Illes Balears i en l'evolució urbana de Palma de 1964 a 2014 

L'Associació d'Industrials de Mallorca (ASIMA) ha tingut un paper protagonista en entitats en la història econòmica de Mallorca els darrers cinquanta anys. La tesi doctoral de Senén de la Mata Menéndez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga l'evolució d'aquesta entitat des de la seva creació, l'any 1964, fins a 2014, i constata el paper determinant que ha tingut en el desenvolupament econòmic de les Illes Balears i  en la transformació urbana de Palma com a entitat impulsora d'unes infraestructures bàsiques com són els polígons industrials.

L'investigador assenyala com a fita històrica de l'entitat la inauguració l'any 1967, només tres anys després de la creació d'ASIMA, dels polígons industrials de Can Valero (La Paz) i Son Castelló (La Victoria) a Palma, l'extensió dels quals suposava incrementar un trenta per cent la superfície de la ciutat d'aleshores. Aquest fet marcava el camí d'una primera etapa històrica de l'entitat, des de la fundació fins a 1975, durant la qual també es varen posar en marxa iniciatives com ara el poliesportiu Prínceps d'Espanya, inaugurat el 28 de novembre de 1973; els habitatges socials de s'Indioteria, construïts en terrenys cedits per ASIMA el 1969; l'IES Son Pacs, construït en terrenys cedits per ASIMA el 1972; els menjadors d'ASIMA, que avui acullen l'Escoleta d'ASIMA; el parc de bombers de Son Castelló, que va estar en funcionament fins a 2010 en terrenys cedits per ASIMA a l'Ajuntament de Palma; però també l'Institut Balear d'Estudis Empresarials (IBEDE), com a entitat formativa que va començar a impartir cursos el 1971; la revista Economía Balear, pionera en la informació econòmica a les Illes Balears; i la construcció d'un edifici representatiu, la torre ASIMA.

Entre 1975 i 1989, ASIMA va protagonitzar una etapa de desenvolupament sostingut de la seva activitat, coincidint amb l'arribada de la democràcia a Espanya. És a l'inici d'aquesta etapa quan ASIMA té un paper essencial, com a principal entitat impulsora, en la creació de la Confederació d'Associacions d'Empresaris de les Balears (CAEB), l'any 1977, que s'ha d'analitzar com una conseqüència més de l'activitat professional d'ASIMA. 

Amb la consolidació de la democràcia i el procés autonòmic, a partir de 1989,  l'estabilització del context polític també es trasllada a l'activitat d'ASIMA, que es consolida com a entitat dedicada essencialment a la gestió dels polígons industrials de Son Castelló i Can Valero i la defensa dels interessos dels seus associats. Ara, quaranta anys després de la seva creació, aquests polígons acullen aproximadament 1.400 empreses, de les quals 1.100 a Son Castelló i 300 a Can Valero, que donen feina aproximadament a 20.000 treballadors. En conjunt, la seva facturació representa un 20 per cent del PIB de les Illes Balears.

Juntament amb el paper important que ASIMA ha tingut en el desenvolupament econòmic de les Illes Balears, l'investigador també assenyala que l'impuls que l'associació va donar als polígons industrials va suposar també un important canvi per a Palma, atès que els polígons, convertits ara en àrees empresarials que acullen negocis de naturalesa diversa, han estat un dels principals elements del canvi urbà de la ciutat al llarg de les darreres dècades.

A la vegada, el treball de Senén de la Mata constata la importància d'ASIMA com a impulsora de projectes més enllà de l'àmbit estrictament empresarial, com ara escoletes, menjadors, centres esportius, habitatge social, centre de formació professional, o edició de publicacions, entre altres.

Per tot plegat, l'investigador assegura que ASIMA forma part de la història econòmica de Mallorca i la situa en el rang d'importància assolit per altres insitucions com ara la Societat Econòmica d'Amics del País, creada el 1778 com el primer grup il·lustrat organitzat per impulsar l'educació i el coneixement científic, i per millorar el comerç, la indústria i la societat; o el Foment del Turisme de Mallorca, creat el 1905 per potenciar l'aleshores naixent indústria turística.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Historia de ASIMA (1964-2014)
  • Autor: Senén de la Mata Menéndez
  • Programa de doctorat: Història
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Director: Sebastià Serra i Busquets 

Data de publicació: 18/07/2017