AMADIP-Esment Fundació col·laborarà amb la UIB en un projecte de recerca sobre l'impacte de les polítiques de dependència i d'igualtat en els cuidadors

Dia: divendres, 18 d’octubre de 2013
Hora: 12 hores
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma 

La senyora Montserrat Fuster, representant d’AMADIP-Esment Fundació, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la UIB, signaran un conveni de col·laboració.

L'objecte del conveni és que AMADIP-Esment Fundació col·labori en el projecte «Anàlisi de les polítiques de l'atenció a la dependència i d'igualtat: impacte percebut per homes i dones cuidadores de diferents generacions a l'àmbit domèstic de Mallorca (FIS PI1100123)», sol·licitat i gestionat pel Grup d’Investigació Crítica en Salut de la UIB, adscrit a l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut, IUNICS (institut mixt UIB-CAIB).

AMADIP-Esment Fundació col·laborarà en la captació de participants en l’esmentat projecte, així com en la difusió dels resultats que s’obtinguin.

També hi assistiran la doctora Margalida Miró, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia i membre del Grup d’Investigació Crítica en Salut, el doctor Andreu Bover, responsable del grup de recerca, i el doctor Jordi Llabrés, vicerector d’Innovació i Transferència de la UIB.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 18/10/2013

Data de publicació: 16/10/2013