93 estudiants de segon de batxillerat participaran a la IV Olimpíada de Biologia de les Illes Balears

Dia: dimecres, 11 de febrer de 2009
Hora: 9.30 hores
Lloc: Aula Magna de l'edifici G. M. de Jovellanos, a Palma,
i a la Seu de la UIB d'Eivissa i Formentera

Els mitjans gràfics podran prendre imatges a l'inici de l'Olimpíada.

72 estudiants a Mallorca i 21 a Eivissa i Formentera de diferents centres de secundària de les Illes Balears s'han inscrit per participar a la fase autonòmica de la IV Olimpíada de Biologia de les Illes Balears, que convoca l'Associació Olimpíada Espanyola de Biologia.

Les proves constaran de dues parts:
a) Exercici teòric amb preguntes d'opció múltiple. Durada: 1 h i 30 minuts
b) Exercici pràctic. Durada: 1 h.

Premis
A la fase autonòmica s'atorgaran els premis següents:

Premis per als alumnes:
- Primer premi: 500 euros en material informàtic, viatge per participar a l'olimpíada nacional i matrícula gratuïta per al primer curs de qualsevol carrera de ciències a la UIB
- Segon premi: 300 euros en material informàtic i viatge per participar a l'olimpíada nacional
- Tercer premi: 200 euros en material informàtic i viatge per participar a l'olimpíada nacional

Premis per als instituts:
3 premis de 250 euros per als tres centres que hagin obtingut millors qualificacions.

Els guanyadors de la fase autonòmica podran assistir a la fase nacional que se celebrarà del 26 al 29 de març de 2009 a Las Palmas de Gran Canaria.

Els guanyadors de la fase nacional (4 representants) podran participar a:
- L'Olimpíada Internacional, a Tskuula (Japó)
- L'Olimpíada Iberoamericana, del 6 al 12 de setembre a Las Palmas de Gran Canaria.

Participen en l'organització de l'Olimpíada de Biologia les entitats i institucions següents: Conselleria d'Educació i Cultura, Conselleria de Medi Ambient, Col·legi de Biòlegs de les Illes Balears, Fundació Guillem Cifre de Colonya, la Caixa, Editorial Vicens Vives, i la UIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 11/02/2009