69 mesures per reduir l'impacte del canvi climàtic a les Illes Balears

Un equip d’investigadors del LINCC-UIB publica un estudi en el qual es desgranen tota una sèrie d’accions necessàries per mitigar i adaptar-se a les amenaces principals que afronten les Illes Balears per mor del canvi climàtic 

Un equip d’investigadors del Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic (LINCC) de la Universitat de les Illes Balears ha recollit 38 mesures de mitigació i 31 d’adaptació que seria necessari implementar, abans de l’any 2030, per aconseguir reduir els impactes del canvi climàtic. Aquestes mesures es recullen en un estudi publicat recentment a Regional Environmental Change, una revista científica de prestigi internacional.

Els investigadors, que són membres de departaments varis de la UIB i que treballen en àrees de coneixement diverses, han estudiat els canvis físics projectats per a les pròximes dècades com a resultat del canvi climàtic i n’han analitzat els impactes sobre variables ambientals, econòmiques i socials.

Els resultats mostren que l’augment esperat de la temperatura i el nivell de la mar, la disminució de la precipitació mitjana i l’increment de l’evapotranspiració, les sequeres, l’augment de l’acidificació i la desoxigenació a l’oceà representen les amenaces principals per a les Illes Balears, tant pel que fa als seus ecosistemes i la salut dels seus habitants, com pel que fa a la seva economia, donada l’elevada vulnerabilitat del sector turístic al canvi climàtic.

Un full de ruta per a les illes mediterrànies

El fet que les Illes Balears siguin una potència turística mundial fa que l’anàlisi duta a terme pels investigadors de la UIB pugui servir de guia a altres illes mediterrànies, que també basen la seva economia en el sector turístic i s’enfronten a escenaris de canvi climàtic semblants.

Els investigadors proposen dur a terme accions de mitigació i adaptació en l’àmbit dels ecosistemes terrestres i marins, els recursos hídrics, l’energia, les infraestructures i la planificació urbanística, la salut humana, l’economia, la legislació i l’educació. La mobilitat sostenible i el tractament de residus són també àrees d’acció recomanades per a la mitigació.

Les mesures proposades no són les úniques que s’haurien de posar en pràctica per fer front als canvis físics provocats pel canvi climàtic, però sí que són les més significatives, assenyalen els investigadors.

Diversificar el model socioeconòmic

Tant les polítiques de mitigació com les d’adaptació al canvi climàtic, diuen les autores i autors, han de veure’s com una oportunitat per dur a terme la diversificació del model socioeconòmic actual. I és que l’ús intensiu d’energia fòssil i materials per part del sector turístic, que el converteix en un dels majors contribuents a l’escalfament global, així com l’elevada vulnerabilitat del turisme al canvi climàtic, demanden urgentment la diversificació econòmica de les regions turístiques en pro d’activitats amb menys petjada ecològica.

Recorden, també, que una economia més diversificada en pro d’activitats que consumeixin menys recursos i generin menys impactes ambientals, i, per tant, una economia més resilient, en què el sector turístic haurà de tenir menys pes, no l’eximirà de dur a terme, juntament amb la resta de sectors, accions encaminades tant a reduir les seves emissions com a millorar-ne la resposta davant el canvi climàtic. En aquest sentit, el turisme ‘de proximitat’, ‘baix en carboni’ o ‘slow’ i la relocalització d’empreses, instal·lacions i infraestructures són algunes de les mesures de mitigació i adaptació, respectivament, que el sector turístic podria dur a terme.

L’article publicat a Regional Environmental Change actualitza i amplia la recerca que el LINCC UIB va dur a terme per elaborar el capítol 5 de l’Estudi sobre Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Illes Balears en l’horitzó 2030 (H2030), realitzat pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, que es publicà l’any 2019.

Referència bibliogràfica

Torres, C., Jordà, G., de Vílchez, P. et al. Climate change and their impacts in the Balearic Islands: a guide for policy design in Mediterranean regions. Regional Environmental Change 21107 (2021). https://doi.org/10.1007/s10113-021-01810-1

Data de l'esdeveniment: 08/11/2021

Data de publicació: 08/11/2021