550 persones s'han matriculat a la prova d'accés a la Universitat per als més grans de 25 i de 45 anys

19 i 20 de juny de 2020 

Atenció als mitjans:
Dia: divendres, 19 de juny
Hora: 17 hores
Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari, Palma

La doctora Rosa Isabel Rodríguez, vicerectora d’Estudiants, atendrà els mitjans de comunicació interessats. Els mitjans gràfics podran fer imatges a una aula (neteja i començament de la prova).

La prova d'accés a la Universitat per als més grans de 25 i de 45 anys, que es va haver d’ajornar a causa de la pandèmia de la COVID-19, es farà el divendres 19 i el dissabte 20 de juny de 2020. S’hi han matriculat 550 persones, que són 78 més que el juny del curs passat.

Dades de matriculats per illes

  • Mallorca: 434 matriculats
  • Menorca: 74 matriculats
  • Eivissa: 42 matriculats

Més grans de 25 anys: els dies 19 i 20 de juny de 2020

  • A Mallorca, als edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya, campus universitari, Palma
  • A Menorca, a la Seu universitària
  • A Eivissa i Formentera, a la Seu universitària

Més grans de 45 anys: el dia 19 de juny de 2020

  • A Mallorca, als edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya, campus universitari, Palma
  • A Menorca, a la Seu universitària
  • A Eivissa i Formentera, a la Seu universitària

La UIB ha preparat un protocol de mesures de prevenció i actuació que garanteixi la seguretat davant els contagis del SARS-CoV-2 de totes les persones que s’hi presentin. Entre altres mesures, com a norma general, és obligatori dur posada màscara higiènica, si pot ser, reutilitzable o quirúrgica. Les persones en situació de vulnerabilitat duran la màscara que els hagin prescrit els seus responsables sanitaris. Quan l’estudiant ja s’hagi assegut a la cadira assignada per fer-hi l’examen, atès que hi estarà garantida la distància interpersonal, no caldrà que dugui la màscara posada. No poden anar a fer l'examen les persones amb simptomatologia compatible amb la COVID-19, les que estiguin en aïllament per diagnòstic o les que estiguin en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Horaris de la prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 i 45 anys: https://estudis.uib.cat/digitalAssets/604/604359_horari_v4.pdf

Més informació sobre les proves: 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 19/06/2020

Data de publicació: 18/06/2020