32 alumnes de secundària de les Illes Balears es converteixen en científics en el III Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB

Dia: dilluns, 25 de juny de 2012
Hora: 9.45 hores
Lloc: DEMOLAB (edifici Mateu Orfila i Rotger del campus universitari) 

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU), organitza el III Campus Cientificotècnic d’Estiu, per a alumnes de quart d’ESO i primer de batxillerat. El campus es durà a terme als laboratoris DEMOLAB i DEMOTEC des de dilluns, 25 de juny, fins a divendres, 29 de juny. Donaran la benvinguda als alumnes els organitzadors del campus, la doctora Francesca Molinos i el doctor Andreu Crespí.

Al III Campus Cientificotècnic d’Estiu hi participaran 32 alumnes de Mallorca (16 de quart d'ESO i 16 de primer de baxillerat), que es convertiran en científics de la UIB durant els cinc dies que dura el campus, en els quals realitzaran cinc experiments científics i cinc de tècnics als laboratoris de la Universitat, supervisats per becaris col·laboradors de la Facultat de Ciències i de l’Escola Politècnica Superior de la UIB.

Els principals objectius de l’activitat són potenciar l’interès per les ciències dels joves estudiants de secundària de les Illes Balears, però també transmetre als alumnes la manera com es fa feina als laboratoris mitjançant treballs pràctics, fomentar el treball en equip, la creativitat i la capacitat de comunicar les experiències viscudes, i connectar l’etapa preuniversitària amb la universitària.

Entre les activitats que els joves científics podran fer al III Campus Cientificotècnic d’Estiu destaquen el disseny d’una xarxa per donar servei telefònic i d’Internet a un conjunt poblat de l’Amazones, generar imatges en tres dimensions, l’anàlisi de bacteris proteolítics o reaccions químiques de llum i color, entre d’altres. També faran una visita guiada a les instal·lacions de recerca de la UIB.

El III Campus Cientificotècnic d’Estiu l’organitzen la Facultat de Ciències i l’Escola Politècnica Superior de la UIB, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i l’Obra Social de Sa Nostra. 

Documents relacionats

          Informatiu Balear ->> notícia minut <00.11.21>

Data de l'esdeveniment: 25/06/2012

Data de publicació: 22/06/2012